Дайджест №19

Огляд судової практики щодо закриття кримінального провадження на підставі п.10.ч.1 ст.284 КПК України

Команда Тренінгового центру прокурорів України публікує огляд судової практики щодо закриття кримінального провадження у зв’язку із закінченням строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру на підставі п.10.ч.1 ст.284 КПК України.

 1. Виділення матеріалів кримінального провадження в окреме провадження не впливає на загальний строк досудового розслідування провадження

Джерело: постанова Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 14.09.2021 року № 264/7347/20

Обставини справи:

Матеріали провадження виділено в окреме провадження з матеріалів провадження № …0061 від 20.03.2019 року. У провадженні №…0061 повідомлено про підозру:

 • ОСОБУ_1 за ч. 3 ст. 358 КК України та
 • ОСОБУ_2 за частинами 3, 5 ст. 191 КК України.

Строк досудового розслідування після повідомлення про підозру (2 місяці) у провадженні неодноразово продовжувався, востаннє – до 25.06.2020 року. Після цього строки не було продовжено.

Однак 23.09.2020 року в межах цього кримінального провадження ОСОБУ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

27.10.2020 року, матеріали досудового розслідування за цим обвинуваченням ОСОБИ_1 виділено в окреме провадження № …0654.

Висновок суду:

 • повідомлення про підозру оголошено ОСОБІ_1 23.09.2020 року, тобто вже поза межами строків досудового розслідування провадження № …0061. Той факт, що матеріали стосовно ОСОБИ_1 виділено в окреме провадження, в цьому випадку жодним чином не впливає на загальний строк досудового розслідування провадження, який відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України становить 12 місяців для кримінальних проваджень щодо нетяжкого злочину, яким є злочин, передбачений ч. 1 ст. 366 КК України.
 • факт виділення з кримінального провадження в окреме провадження матеріалів щодо частини кримінальних правопорушень, які отримали самостійну кримінально-правову кваліфікацію, і повідомлення про підозру в їх вчиненні, не впливає на обчислення процесуального строку досудового розслідування за фактом вчинення того кримінального правопорушення, в якому повідомлення про підозру не здійснювалося.

 

 1. Надсилання обвинувального акту до суду після закінчення строку досудового розслідування є підставою для закриття провадження на підставі п.10 ч.1 ст.284 КПК України

Джерело: постанова Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 15.09.2021 року № 711/3111/19

Обставини справи:

29.08.2018 року ОСОБУ_1  повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

21.02. 2019 року, повідомлено про зміну кваліфікації діяння на ч. 2 сь.369-2 КК України.

Строк досудового розслідування після повідомлення про підозру продовжувався, востаннє – до 27.02.2019 року.

21.02.2019 прокурор повідомив сторону захисту про завершення досудового розслідування та надав стороні захисту матеріали для ознайомлення, час на яке відповідно до ч. 5 ст. 219 КПК України не враховується до строків досудового розслідування.

27.03.2019 сторона захисту підтвердила факт ознайомлення з матеріалами провадження.

Висновок суду:

 • ч. 1 ст. 284 КПК України доповнено п. 10 згідно із Законом України від 03.10.2017 р. № 2147-VIII. Ці зміни не мають зворотної дії в часі, тобто положення вказаного пункту застосовуються лише до справ, відомості про які було внесено до ЄРДР після набрання нею чинності, тобто після 15.03.2018 року. Відомості про кримінальне правопорушення в розглядуваному провадженні до ЄРДР внесено 16.08.2018 року.
 • початковим моментом строку досудового розслідування є внесення відомостей до ЄРДР, а кінцевим – фактичне надсилання обвинувального акта до суду. Як зазначив суд, обвинувальний акт потрібно скласти, затвердити, вручити та безпосередньо надіслати до суду в межах строку досудового розслідування.

Надсилання  прокурором обвинувального акта після закінчення досудового розслідування до суду поза межами строків досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо злочинів, які не є тяжкими чи особливо тяжкими проти життя та здоров’я, унеможливлює набуття особою процесуального статусу обвинуваченого (підсудного), а отже, унеможливлює і розгляд у суді кримінального провадження по суті та спричиняє його закриття на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України.

 • Із врахуванням часу на ознайомлення з матеріалами сторони захисту, а також часу, який залишився до закінчення строку досудового розслідування станом на 21.02.2019 року, остаточним днем закінчення строку досудового розслідування було 02.04.2019 року.

Обвинувальний акт складено та підписано саме 02.04.2019 року, однак фактично відправлено до суду лише 05.04.2019, що свідчить про порушення стороною обвинувачення строку досудового розслідування.

 • здійснення судового провадження за наявності підстав для закриття кримінального провадження відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 412 КПК України становить істотне порушення вимог кримінального процесуального закону, яке спричиняє безумовне скасування судового рішення, ухваленого за результатами такого судового розгляду. У разі встановлення обставин, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України, суд апеляційної чи касаційної інстанцій зобов’язаний скасувати судові рішення нижчих інстанцій і закрити кримінальне провадження.

 

 • Формальна наявність у матеріалах кримінального провадження запиту прокурора про надання доказів сторони захисту не зумовлює зупинення перебігу строку досудового розслідування в разі ненаявності доказів його направлення чи вручення стороні захисту

Джерело: постанова Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 21.09.2021 року № 756/6018/20

Обставини справи:

11.02.2020 року вручено повідомлення про підозру.

Строк досудового розслідування продовжувався до 16.04.2020 року.

26.03.2020 року розслідування зупинено, а 24.04. 2020 року – відновлено.

З моменту відновлення досудове розслідування мало тривати 22 дні, тобто до 15.05.2020 року.

15.05.2020 року слідчий оголосив про завершення досудового розслідування та надав доступ обвинуваченій та захиснику до матеріалів розслідування для ознайомлення, яке тривало до 18.05.2020 року.

Висновок суду:

 • обвинувальний акт датовано лише 22.05.2020 року, а зареєстровано судом тільки 25.05.2020 року.
 • формальна наявність у матеріалах кримінального провадження запиту прокурора про надання доказів сторони захисту, прийнятого в порядку ч. 6 ст. 290 КПК України, не зумовлює зупинення перебігу строку досудового розслідування в разі ненаявності доказів його направлення чи вручення стороні захисту.

 

 1. Прийняття судом рішення про закриття кримінального провадження у зв’язку із закінченням строку досудового розслідування без безпосереднього дослідження усіх доказів, на підставі яких приймається таке рішення є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону.

Джерело: постанова Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 14 квітня 2021 року № 401/217/20

Обставини справи:

25.10.2019 року особу повідомлено про підозру.

20.12.2019 року стороні захисту надано доступ до матеріалів досудового розслідування, з якими вона ознайомилася 20.01.2020 року.

Обвинувальний акт складено 22.01.2020 року.

Акт надіслано до суду 30.01.2020 року, в той же час, останній день строку досудового розслідування і звернення до суду з обвинувальним актом у цьому провадженні –25.01.2020 року.

13.08.2020 року обвинувальний акт повернуто прокурору для внесення змін з урахуванням вимог глави 25 КПК України та усунення виявлених недоліків.

Висновок суду:

 • Обвинувальний акт складено 22.01.2020 року. Акт надіслано до суду лише 30.01.2020 року, що свідчить про порушення строків, оскільки останній день строку досудового розслідування і звернення до суду з обвинувальним актом у цьому провадженні –25.01.2020 року.
 • Прийняття судом рішення про закриття кримінального провадження у зв’язку із закінченням строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, визначеного ст. 219 КПК України, без безпосереднього дослідження усіх доказів, на підставі яких приймається таке рішення, зокрема щодо встановлення та перебігу строку досудового розслідування, неврахування у строк досудового розслідування періоду ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, часу завершення досудового розслідування, є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону.