Дайджест №23

 • Наказ Генерального прокурора «Про внесення змін до Порядку координації діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності» від 02 січня 2023 року № 3;
 • огляд постанови Верховного Суду від 04 жовтня 2022 року у справі № 586/187/20;
 • огляд постанову Верховного Суду від 26 жовтня 2022 року у справі № 263/4755/19;
 • таблиця строків, передбачених параграфами 1 і 2 глави 3 розділу І КПК України.
 1. Наказ Генерального прокурора «Про внесення змін до Порядку координації діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності» від 02 січня 2023 року № 3.

https://gp.gov.ua/ua/posts/nakazi-generalnogo-prokurora-z-osnovnih-napryamiv-prokurorskoyi-diyalnosti

Внесено зміни до розділу IV Порядку координації діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності, затвердженого наказом Генерального прокурора від 08 лютого 2021 року № 28.

Відтепер:

 • до складу міжвідомчої робочої групи за необхідності можуть включатися представники інших державних органів, міжнародних організацій, громадських об’єднань, фахівці у певних сферах, які володіють спеціальними знаннями, за їх згодою;
 • міжвідомчу робочу групу окрім голови можуть очолювати співголови, одним із яких призначається працівник органів прокуратури.
 1. Постанова Верховного Суду від 04 жовтня 2022 року у справі № 586/187/20.

https://reyestr.court.gov.ua/Review/106744497

Позиція Верховного Суду щодо обов’язковості участі понятих під час огляду місця події:

 • відповідно до ч. 7 ст. 223 КПК України слідчий, прокурор зобов’язаний запросити не менше двох незаінтересованих осіб (понятих) для пред’явлення особи, трупа чи речі для впізнання, огляду трупа, в тому числі пов’язаного з ексгумацією, слідчого експерименту, освідування особи. Поняті можуть бути запрошені для участі в інших процесуальних діях, якщо слідчий, прокурор вважатиме це за доцільне. Понятими не можуть бути потерпілий, родичі підозрюваного, обвинуваченого і потерпілого, працівники правоохоронних органів, а також особи, заінтересовані в результатах кримінального провадження;
 • ні в апеляційній, ні в касаційній скарзі захисник не вказував на жоден доказ, чи принаймні аргумент, який би свідчив про будь-яку заінтересованість родичів його підзахисного в результатах огляду місця події;
 • жоден із учасників судового розгляду не заперечував достовірності інформації, зафіксованої в протоколі огляду місця події, та не вказував на невідповідність даних, викладених у ньому тим, що були зафіксовані під час проведення цієї слідчої дії;
 • обов’язкова участь понятих при проведенні огляду місця події не передбачається в КПК України (ч. 7 ст.223), а тому в цьому випадку участь родичів підозрюваного при проведенні цієї слідчої дії не тягне визнання недопустимим процесуального документа, оформленого в результаті огляду місцевості.
 1. Постанова Верховного Суду від 26 жовтня 2022 року у справі № 263/4755/19.

https://reyestr.court.gov.ua/Review/107105742

Позиція Верховного Суду щодо особливостей строку внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі – ЄРДР):

 • відповідно до вимог ст. 24 Закону України «Про запобігання корупції» особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняні до них особи у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов’язані невідкладно вжити заходів, зокрема письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції. У частині 2 цієї статті зазначено, що невідкладно – це не пізніше одного робочого дня;
 • згідно з приписами ч. 1 ст. 214 КПК України слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань;
 • у разі надходження слідчому пропозиції щодо неправомірної вигоди закон зобов’язує його повідомити про цей факт безпосереднього керівника. Слідчий в такому разі не є уповноваженою особою як на внесення відомостей до ЄРДР за своїм рапортом, так і на його реєстрацію в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події;
 • передбачений ч. 1 ст. 214 КПК України строк внесення відомостей до ЄРДР не є процесуальним строком у розумінні ч. 1 ст. 113 КПК України, а тому і не підлягає поновленню та не спричиняє недійсність усіх доказів, зібраних під час досудового розслідування після внесення відомостей до ЄРДР.

СУД І ПІДСУДНІСТЬ. СТОРОНА ОБВИНУВАЧЕННЯ. СТРОКИ*

Процесуальна дія рішення УЧАСНИК ПРОВАДЖЕННЯ, ЯКИЙ ВЧИНЯЄ ДІЮ / ПРИЙМАЄ РІШЕННЯ / ЗДІЙСНЮЄ НАГЛЯД
Прокурор Суд (працівники апарату) Суд (апеляційна інстанція) Суд (касаційна інстанція) Суд (Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду)
1. Ч. 2 ст. 34. Вирішення питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції (за поданням місцевого суду або за клопотанням сторін чи потерпілого) Не пізніше 5 днів з дня внесення до суду подання чи клопотання
2. Ч. 3 ст. 34. Вирішення питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції різних апеляційних судів, а також з одного суду апеляційної інстанції до іншого (за поданням суду апеляційної інстанції або за клопотанням сторін чи потерпілого) Не пізніше 5 днів з дня внесення до суду подання чи клопотання (вирішує колегія суддів Касаційного кримінального суду Верховного Суду)
3. Ч. 3 ст. 34. Вирішення питання про направлення кримінального провадження з Вищого антикорупційного суду до іншого суду (за поданням складу суду, визначеного для розгляду кримінального провадження, або за клопотанням сторін) Не пізніше 5 днів з дня внесення подання чи клопотання
4. Ч. 2 ст. 35. Реєстрація матеріалів кримінальних проваджень, скарг, заяв, клопотань та інших документів У день надходження матеріалів
5. Ч. 6 ст. 36. Скасування незаконних та необґрунтованих постанов слідчих та прокурорів нижчого рівня (Генеральним прокурором, керівниками обласної, окружної прокуратури, їх першими заступниками та заступниками) У межах строків досудового розслідування, передбачених ст. 219
6. Ч. 1 ст. 37. Визначення прокурора, який здійснюватиме повноваження прокурора у конкретному кримінальному провадженні (керівником відповідного органу прокуратури) Після початку досудового розслідування
7. Ч. 2 ст. 37. Здійснення повноважень прокурора у кримінальному провадженні З початку провадження до його завершення (за винятком випадків, передбачених ч. 3 ст. 37, ч.ч. 4, 5 ст. 36, ч. 3 ст. 313, ч. 2 ст. 341)
8. Ч. 3 ст. 40. Розгляд клопотання керівника органу досудового розслідування до прокурора вищого рівня (у разі відмови прокурора у задоволенні клопотання слідчого до слідчого судді про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій чи НС(Р)Д) Протягом 3 днів

*У цій таблиці розглянуто лише строки, що передбачені статтями параграфів 1 і 2 глави 3 розділу І КПК України.