Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації
«Робота в команді»
ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ: Удосконалення знань про формування команд на державній службі, розвиток умінь / навичок ефективної командної взаємодії із застосуванням сучасних соціально-психологічних технологій, методів та інструментів.
Розроблено для:
державних службовців категорій „Бˮ і „Вˮ Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері на правах обласних та окружних.
Форма навчання очна
Тривалість 30 годин (3 дні) /
1 кредит ЄКТС
Місце проведення м. Київ,
вул. Юрія Іллєнка, 81-б
ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, НА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНО ПРОГРАМУ:
 • комунікація та взаємодія;
 • вміння працювати в команді.
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ) ЗНАННЯ:
 • основних понять теорії команди, її рольової структури;
 • суті позитивної мотивації до командного стилю професійної діяльності;
 • механізмів викривлення інформації та основ інтерпретації невербальної інформації, способів аргументування або технік вербального самозахисту.
УМІННЯ:
 • визначати психологічний профіль компетенцій керівника;
 • виявляти стратегії мислення керівника;
 • ідентифікувати проблему прихованих інтересів, володіти технікою захисту від маніпуляцій, діагностувати емоційний інтелект.
НАВИЧКИ:
 • виявлення проблеми прийому та передачі інформації;
 • дотримання правил індивідуальної та групової бесіди, активного і пасивного слухання;
 • управління конфліктами в команді;
 • діагностування стилів поведінки в конфлікті.