Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації
«Командна робота»
ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ: Удосконалення знань про формування команд на державній службі, розвиток умінь/навичок ефективної командної взаємодії із застосуванням сучасних соціально-психологічних технологій, методів та інструментів.
Розроблено для:
державних службовців категорій „Бˮ та „Вˮ Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері на правах обласних та окружних.
Форма навчання дистанційна
у синхронному режимі
Тривалість 30 годин (6 днів) /
1 кредит ЄКТС
Місце проведення м. Київ,
вул. Юрія Іллєнка, 81-б
ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, НА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНО ПРОГРАМУ:
 • комунікація та взаємодія;
 • командна робота та взаємодія;
 • лідерство;
 • впровадження та сприйняття змін.
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ) ЗНАННЯ:
 • різниці між колективом і командою;
 • суті позитивної мотивації до командного стилю професійної діяльності;
 • сучасних підходів до розуміння лідерства як компетенції державних службовців;
 • поняття маніпуляцій та проблем прихованих інтересів.
УМІННЯ:
 • здійснювати самоаналіз для визначення зон розвитку потенціалу лідерства;
 • заохочувати командну роботу, ефективну комунікацію, введення змін та сприяння їх запровадженню;
 • ідентифікувати проблему прихованих інтересів, володіти технікою захисту від маніпуляцій, діагностувати емоційний інтелект.
НАВИЧКИ:
 • управляти людьми, ефективної комунікації;
 • побудови ефективної роботи в команді, введення змін, управління емоціями, заохочення залучення, навчання та розвитку;
 • діагностувати стиль поведінки в конфлікті;
 • формування здорової поведінки.