Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації
«Комунікація та взаємодія»
ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ: Формування комунікативної компетентності державних службовців, підготовка до продуктивної професійної взаємодії, корекція вербального складника іміджу.
Розроблено для:
державних службовців категорій „Бˮ та „Вˮ Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері на правах обласних та окружних.
Форма навчання дистанційна
у синхронному режимі
Тривалість 30 годин (5 днів) /
1 кредит ЄКТС
Місце проведення м. Київ,
вул. Юрія Іллєнка, 81-б
ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, НА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНО ПРОГРАМУ:
 • комунікація та взаємодія;
 • лідерство;
 • виконання на високому рівні поставлених завдань;
 • командна робота та взаємодія;
 • професійні знання державної мови.
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ) ЗНАННЯ:
 • ділового спілкування у сфері державного управління та органів прокуратури;
 • мовних формул етикету звертання, вибачення;
 • правильної вимови (орфоепічної норми) слів, що найчастіше некоректно вживаються;
 • застережень щодо мовленнєвої поведінки та лексики, яку співрозмовник може сприймати як дискримінаційну.
УМІННЯ:
 • критично осмислювати проблеми та розв’язувати складні завдання у сфері комунікації органів прокуратури;
 • організовувати та проводити бесіди, засідання, наради, збори тощо;
 • оцінювати та аналізувати вплив комунікативної діяльності органу влади на громадськість;
 • приймати обґрунтовані рішення, керуючись засадами соціальної відповідальності, правових та етичних норм;
 • представляти органи прокуратури та презентувати результати їх діяльності.
НАВИЧКИ:
 • відкориговувати непродуктивні шаблони мислення, деструктивні настанови, змістивши акцент із реактивної на проактивну мовленнєву поведінку;
 • регулювати свій стан (управляти емоціями/«домовлятися із собою») під час подразнювального (агресивного) мовлення співрозмовника;
 • екологічних комунікативних технік, що запобігають та нівелюють конфліктні ситуації;
 • встановлювати контакти, слухати співрозмовника;
 • правильно, точно та зрозуміло повідомляти необхідну інформацію.