«Правові засади державної політики у сфері зміни клімату: міжнародні та європейські правові інструменти, зарубіжний досвід та законодавство України»

Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації
«Правові засади державної політики у сфері зміни клімату: міжнародні та європейські правові інструменти, зарубіжний досвід та законодавство України»
ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ: Формування знань та розвиток умінь / навичок державних службовців щодо правових засад державної політики у сфері зміни клімату, а також ролі державних службовців у сфері протидії, мінімізації негативного впливу та адаптації до зміни клімату.
Розроблено для:
державних службовців категорій „Бˮ і „Вˮ Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері на правах обласних та окружних.
Форма навчання очна / дистанційна
у синхронному режимі
Тривалість 8 годин (очна форма) /
2 дні (дистанційна форма
у синхронному режимі),
0,27 кредиту ЄКТС
Місце проведення м. Київ,
вул. Юрія Іллєнка, 81-б
ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, НА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНО ПРОГРАМУ:
 • знання законодавства;
 • професійні знання.
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ) ЗНАННЯ:
 • міжнародних та європейських правових інструментів у сфері зміни клімату, законодавства України;
 • зарубіжного досвіду державної політики у сфері зміни клімату;
 • принципу дотримання прав і свобод людини при формуванні та реалізації державної політики у сфері зміни клімату;
 • системи суб’єктів публічного адміністрування у сфері зміни клімату.
УМІННЯ:
 • аналізувати акти законодавства у сфері зміни клімату;
 • аналізувати стратегічні документи у сфері зміни клімату крізь призму прав людини;
 • визначати основні проблеми у сфері зміни клімату та шляхи їх вирішення;
 • визначати роль державних службовців у протидії, мінімізації негативних наслідків та адаптації до зміни клімату.
НАВИЧКИ:
 • планування та здійснення професійної діяльності відповідно до вимог законодавства у сфері зміни клімату.