«Запобігання корупції та забезпечення доброчесності державних службовців в органах прокуратури»

Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації
«Запобігання корупції та забезпечення доброчесності державних службовців в органах прокуратури»
ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ: Систематизація знань та розвиток умінь/навичок державних службовців органів прокуратури щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі фінансового контролю і правил етичної поведінки. Підвищення рівня правової культури і правової свідомості суб'єктів декларування, запобігання корупційних правопорушень під час виконання посадових обов’язків.
Розроблено для:
державних службовців категорій „Бˮ і „Вˮ Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері на правах обласних та окружних.
Форма навчання дистанційна
у синхронному режимі
Тривалість 30 годин (6 днів) /
1 кредит ЄКТС
Місце проведення м. Київ,
вул. Юрія Іллєнка, 81-б
ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, НА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНО ПРОГРАМУ:
 • знання законодавства;
 • професійні знання;
 • реалізація прийнятих ефективних рішень;
 • комунікація та взаємодія;
 • управління організацією роботи та персоналом.
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ) ЗНАННЯ:
 • законів України, що визначають заборони, обмеження та вимоги встановлені антикорупційним законодавством для державних службовців;
 • корупційних правопорушень та адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією;
 • відповідальності за порушення антикорупційного законодавства;
 • державної антикорупційної політики в Україні;
 • шляхів запобігання й врегулювання конфлікту інтересів у професійній діяльності;
 • вимог фінансового контролю у розумінні антикорупційного законодавства;
 • типових помилок та недоліків, які допускають державні службовці при поданні щорічних декларацій;
 • практичних аспектів подання щорічної декларації;
 • нормативно-правових актів, що визначають питання етики та доброчесності у публічному управлінні та юриспруденції.
УМІННЯ:
 • визначати основні причини виникнення корупції як соціального явища;
 • аналізувати стан та перспективи запобігання корупції в Україні;
 • здійснювати кваліфікацію корупційних діянь, а також правопорушень, пов’язаних з корупцією;
 • користуватися електронними сервісами органів державної влади для отримання інформації про власне про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;
 • достовірно визначати суму доходів, видатків і зобов’язань фінансового характеру, що підлягають декларуванню.
НАВИЧКИ:
 • заповнення електронних декларацій, повідомлень про суттєві зміни у майновому стані;
 • дотримання правил етичної поведінки;
 • врегулювання конфліктів інтересів.