«Запобігання порушенням вимог фінансового контролю державними службовцями органів прокуратури»

Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації
«Запобігання порушенням вимог фінансового контролю державними службовцями органів прокуратури»
ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ: Систематизація знань та розвиток умінь / навичок державних службовців щодо дотримання законодавства у сфері запобігання корупції. Підвищення рівня правової культури і правової свідомості суб’єктів декларування, запобігання корупційним правопорушенням.
Розроблено для:
державних службовців категорій „Бˮ і „Вˮ Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері на правах обласних та окружних.
Форма навчання дистанційна
у синхронному режимі
Тривалість 2 дні / дистанційно
в синхронному режимі,
0,27 кредиту ЄКТС
Місце проведення м. Київ,
вул. Юрія Іллєнка, 81-б
ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, НА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНО ПРОГРАМУ:
 • знання законодавства;
 • професійні знання.
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ) ЗНАННЯ:
 • законів України, що визначають заборони, обмеження та вимоги, встановлені антикорупційним законодавством для державних службовців;
 • корупційних правопорушень та адміністративних правопорушень, пов’язаних із корупцією;
 • відповідальності за порушення антикорупційного законодавства;
 • державної антикорупційної політики в Україні;
 • вимог фінансового контролю у контексті антикорупційного законодавства;
 • типових помилок і недоліків, яких припускаються державні службовці при поданні щорічних декларацій.
УМІННЯ:
 • визначати основні причини виникнення корупції як соціального явища;
 • аналізувати стан та перспективи запобігання корупції в Україні;
 • визначати майно, суми доходів, видатків і зобов’язань фінансового характеру, що підлягають декларуванню; користуватися електронними сервісами органів державної влади для отримання інформації про власне про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.
НАВИЧКИ:
 • запобігання та врегулювання конфліктів інтересів;
 • заповнення електронних декларацій.