Тренінг «Професійна етика прокурора»

Тренінг
«Професійна етика прокурора»
Модулі тренінгу:
  • правила професійної етики
    у діяльності прокурора;
  • практика дотримання прокурорами вимог професійної етики та дієві механізми запобігання правопорушенням (дисциплінарна й судова практика).

Форма навчання: онлайн
Тривалість: 3 години
Платформа «ZOOM»
Період навчання Граничний термін реєстрації
25.01 реєстрацію завершено
26.01 реєстрацію завершено
27.01 реєстрацію завершено
22.06 30.05
23.06 30.05
24.06 30.05
Тренінг спрямовано на:
  • закріплення та поглиблення знань із прокурорської етики з урахуванням міжнародних стандартів і чинного законодавства України;
  • удосконалення навичок прокурорів зі здійснення професійних обов’язків;
  • засвоєння механізмів запобігання проявам корупції та недопущення виникнення будь-яких проявів, які можуть створити враження корупційних;
  • зміцнення поваги до авторитету органів прокуратури, додержання загальносуспільних моральних цінностей, що сприяють підвищенню рівня довіри громадян до органів прокуратури.
!Зміст та обсяг тренінгу можуть корегуватися.