Тренінг «Професійна етика прокурора»

Тренінг
«Професійна етика прокурора»
Модулі тренінгу:
  • правила професійної етики
    у діяльності прокурора;
  • практика дотримання прокурорами вимог професійної етики та дієві механізми запобігання правопорушенням (дисциплінарна й судова практика).

Форма навчання: онлайн
Тривалість: 3 години
Кількість балів
10
Платформа «ZOOM»
Період навчання Граничний термін реєстрації
10.08 25.07
Тренінг спрямовано на:
  • закріплення та поглиблення знань із прокурорської етики з урахуванням міжнародних стандартів і чинного законодавства України;
  • удосконалення навичок прокурорів зі здійснення професійних обов’язків;
  • зміцнення поваги до авторитету органів прокуратури, додержання загальносуспільних моральних цінностей, що сприяють підвищенню рівня довіри громадян до органів прокуратури.
!Зміст та обсяг тренінгу можуть корегуватися.