Тренінговий курс «Ефективний керівник обласної прокуратури»

Організація роботи в органах прокуратури
Тренінговий курс
«Ефективний керівник обласної прокуратури»
!
Тренінговий курс розроблено для прокурорів, які обіймають керівні посади в обласних прокуратурах.
День 1
Тренінг «Організація роботи
обласної прокуратури»

День 2
Тренінг «Емоційне лідерство
сучасного керівника»

День 3
Тренінг «Вербальний імідж
керівника. Діджитал-етикет»
Форма навчання: очна
Тривалість: 3 дні
Кількість балів: 30
Місце проведення:
м. Київ, вул. Юрія Іллєнка,81-б
Період навчання Граничний термін реєстрації
11–13.05 11.04
Тренінговий курс спрямовано на:
  • удосконалення навичок прокурорів, які обіймають керівні посади в обласних прокуратурах, із організації роботи та впровадження її нових форм і методів;
  • формування та розвиток лідерських якостей керівника прокуратури на основі емоційного інтелекту;
  • корекцію вербального іміджу прокурора-керівника.
!Зміст та обсяг тренінгового курсу можуть корегуватися.