Дайджест №16

Дайджест для прокурорів [№16] (#6 воєнний стан)

Дайджест новин (воєнний стан).

1. Набув чинності Закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо підвищення ефективності боротьби з кіберзлочинністю в умовах дії воєнного стану» від 24 березня 2022 року № 2149-ІХ.

Статтю 361  Кримінального кодексу України (КК України), що мала назву «Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку», викладено в новій редакції. Передусім оновлено термінологію, що стосується предметів цього кримінального правопорушення, а також правопорушення, передбаченого статтею 361-1 «Створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або  збут» КК України. Відтепер ними визнаються інформаційні (автоматизовані), електронні комунікаційні й інформаційно-комунікаційні системи, а також електронні комунікаційні мережі. Несанкціоноване втручання у їхню роботу утворює склад цього кримінального правопорушення. До того ж правопорушення, передбачені частинами 1 і 2 вказаної статті, є закінченими з моменту початку втручання незалежно від наслідків, що настали (на відміну від попередньої редакції статті).

Водночас кваліфікований матеріальний склад несанкціонованого втручання передбачено в частині 3 статті 361 КК України – втручання, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1252-12#Text). Якщо ж ці дії призвели до заподіяння значної шкоди чи створили небезпеку тяжких технологічних аварій, екологічних катастроф, загибелі або масового захворювання населення чи інших тяжких наслідків, то вони кваліфікуються за частиною 4 статті 361 КК України. Кваліфікуючою ознакою щодо дій, передбачених частинами 3 і 4 цієї статті, є вчинення таких діянь під час дії воєнного стану (частина 5 статті 361 КК України).

Що ж до санкцій, то покарання у виді штрафу за діяння без кваліфікуючих ознак посилено, однак із санкції статті вилучено позбавлення волі та позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Санкція частини 2 лише частково змінилася – посилилася відповідальність. Так, перелік покарань доповнено штрафом. А от покарання у виді позбавлення волі дещо пом’якшено. Інші положення статті передбачають ще більш сувору відповідальність із можливістю застосування штрафів від семи до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі загалом від трьох до п’ятнадцяти років і позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Дії, передбачені частинами 1–4 цієї статті, не вважаються несанкціонованим втручанням у роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, якщо вони були вчинені відповідно до порядку пошуку та виявлення потенційних вразливостей таких систем чи мереж (частина 6 статті 361 КК України).

Для цілей статей 361–363-1 збільшено суму значної шкоди як ознаки окремих складів, зокрема й кваліфікованих (примітка до ст. 361 КК України).

2. Набув чинності Закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне використання гуманітарної допомоги» від 24 березня 2022 року № 2155-ІХ.

Кримінальний кодекс України (КК України) доповнено ст. 201-2, норми якої передбачають відповідальність за незаконне використання із метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги.

Загалом під незаконним використанням відповідних товарів (предметів) розуміється продаж їх, використання (користування ними), укладення інших правочинів щодо розпорядження таким майном. Відповідальність настає у разі, якщо ці дії вчинені у значному розмірі, тобто коли вартість такої гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги у триста п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (примітка 2 до ст. 201-2).

Поняття гуманітарної допомоги, благодійних пожертв і безоплатної допомоги визначено в законах України «Про гуманітарну допомогу» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1192-14#Text) і «Про благодійну діяльність та благодійні організації» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5073-17#Text).

Як кваліфікуючі й особливо кваліфікуючі ознаки визначено вчинення дій:

– повторно;

– за попередньою змовою групою осіб;

– службовою особою із використанням службового становища;

– у великому розмірі (в тисячу та більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян);

– організованою групою;

– в особливо великому розмірі (у три тисячі та більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян);

– під час надзвичайного або воєнного стану.

3. Набув чинності Закон України «Про внесення змін до статті 114-2 Кримінального кодексу України щодо удосконалення відповідальності за несанкціоноване розповсюдження інформації про засоби протидії збройній агресії Російської Федерації” від 01 квітня 2022 року № 2178-ІХ.

Цим Законом уточнено зміст статті 114-2 «Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану» КК України.

Так, до відомств, які можуть правомірно поширювати та розміщувати у відкритому доступі інформацію про направлення, переміщення зброї, озброєння і бойових припасів в Україну, зокрема й про її переміщення територією України, віднесено тепер Службу безпеки України. До відомств, які можуть правомірно  поширювати та розміщувати у відкритому доступі інформацію про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, віднесено Міністерство оборони України й інші уповноважені державні органи.