Підвищення кваліфікації державних службовців


Однією з найважливіших цілей реформ на сучасному етапі є створення стійкої до викликів, конкурентної, успішної країни. Міжнародне співтовариство розгорнуло активну кампанію з підтримки реформування державної служби, підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, які є уособленням змін у системі державного управління.

Важливим кроком на шляху реформування державної служби в Україні стало прийняття Закону України „Про державну службуˮ. Органи прокуратури України, як і інші державні органи, приділяють значну увагу процесам перебудови та беруть у них активну участь.

Відповідно до вимог вказаного Закону в органах прокуратури створюються правові передумови для підвищення рівня престижності державної служби, забезпечується рівний доступ до неї.

Ефективність державного управління нерозривно пов’язана із підвищенням рівня професіоналізму державних службовців органів прокуратури. Професіоналізація державної служби розглядається як одне із першочергових завдань, без вирішення якого неможливе входження України до спільноти провідних європейських держав.

На сучасному етапі важливо, щоб кожен державний службовець володів знаннями й уміннями, необхідними для ефективного здійснення професійної діяльності.

У світовому та вітчизняному досвіді навчання державних службовців особливе значення надається підвищенню кваліфікації як виду навчання, що забезпечує його безперервність та актуальність протягом усієї їхньої трудової кар’єри.

Підвищення кваліфікації за спеціальними або загальними програмами (далі – Програми) відіграє особливу роль у професіоналізації державної служби органів прокуратури, оскільки має низку переваг:

  •  чітка спрямованість на задоволення конкретних навчальних потреб і професійних інтересів;
  •  можливість за порівняно нетривалий час удосконалити окремі елементи професійної компетентності, зокрема розширити та систематизувати знання, підвищити рівень оволодіння вміннями, необхідними для виконання посадових обов’язків.

Для надання державним службовцям органів прокуратури можливостей більш цілеспрямовано й ефективно підвищувати професійну компетентність у Тренінговому центрі прокурорів України розроблено каталог Програм підвищення кваліфікації державних службовців органів прокуратури.

Зміст навчального матеріалу Програм розроблено з урахуванням результатів вивчення потреб державних службовців органів прокуратури.

У кожному плані програм підвищення кваліфікації державних службовців органів прокуратури передбачено висвітлення мети, зокрема досить детально визначено компоненти професійної компетентності, які державні службовці органів прокуратури зможуть вдосконалити.

У каталозі також міститься інформація про загальну тривалість та форму навчання кожної Програми з визначенням кредитів ЄКТС.

!Обсяг програм у КАТАЛОЗІ може коригуватися.

КАТАЛОГ 2024