Керівництво

Отраднова Олеся Олександрівна

директорка Тренінгового центру,

доктор юридичних наук

У 1999р. закінчила з відзнакою юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, здобувши кваліфікацію магістр права.

У 2002р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (спеціальність 12.00.03 Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право) на тему «Неустойка в цивільному праві України».

У 2014р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук (спеціальність 12.00.03 Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право) на тему «Механізм цивільно-правового регулювання деліктних зобов’язань».

З 2001р. працювала на посадах асистента, доцента, професора кафедри цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 2015р. працювала заступником декана юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Була членом Науково-консультативної ради при Верховному суді України. Є членом Науково-консультативної ради при Верховному суді.

Здійснювала наукове керівництво здобувачами наукового ступеня кандидат юридичних наук та доктор філософії за спеціальністю 081 «Право». Була членом спеціалізованої вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціалізованої вченої ради Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України.

Поєднувала науково-викладацьку роботу та практичну діяльність.

Є експертом з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Робочі мови: українська, англійська, російська

e-mail: director@ptcu.gp.gov.ua