Керівництво

Отраднова Олеся Олександрівна

директорка Тренінгового центру,

доктор юридичних наук

У 1999р. закінчила з відзнакою юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, здобувши кваліфікацію магістр права.

У 2002р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (спеціальність 12.00.03 Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право) на тему «Неустойка в цивільному праві України».

У 2014р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук (спеціальність 12.00.03 Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право) на тему «Механізм цивільно-правового регулювання деліктних зобов’язань».

З 2001р. працювала на посадах асистента, доцента, професора кафедри цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 2015р. працювала заступником декана юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Була членом Науково-консультативної ради при Верховному суді України. Є членом Науково-консультативної ради при Верховному суді.

Здійснювала наукове керівництво здобувачами наукового ступеня кандидат юридичних наук та доктор філософії за спеціальністю 081 «Право». Була членом спеціалізованої вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціалізованої вченої ради Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України.

Поєднувала науково-викладацьку роботу та практичну діяльність.

Є експертом з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Робочі мови: українська, англійська, російська

e-mail: [email protected]

ОРЛЕАН АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

заступник директора

Тренінгового центру прокурорів України

доктор юридичних наук, доцент

2000 – 2005: Національний університет внутрішніх справ

Доцент кафедри кримінального права та кримінології.

2005 – 2014: Національна академія прокуратури України

Професор кафедри підтримання державного обвинувачення; начальник відділу проблем функціональної діяльності прокурорів НДІ.

2014: Генеральна прокуратура України

Перший заступник начальника міжнародно-правового управління.

2014 – 2016:  Національна академія прокуратури України

Завідувач кафедри підтримання державного обвинувачення; заступник начальника відділу підготовки прокурорів з підтримання державного обвинувачення в суді.

2016 – 2018: Київський національний університет імені Тараса Шевченко

Провідний науковий співробітник юридичного факультету.

2017 – 2020:  ГО «Експертний центр з прав людини»

Керівник програми «Права людини у досудовому розслідуванні».

2020 – до сьогодні:  Тренінговий центр прокурорів України

Заступник директора (з навчальної діяльності). Відповідальний за створення системи тренінгового навчання прокурорів (розроблення механізму оцінювання потреб прокурорів у навчанні, запровадження системи добровільного обрання прокурорами тренінгів і навчальних курсів, організацію підбору та навчання зовнішніх тренерів, запровадження нових тренінгових програм тощо).

Автор понад 150 публікацій, 5 наукових монографій і 12 науково-практичних посібників.

/ Бєлоусов Ю., Венгер В., Мітько В., Орлеан А., Сущенко В., Яворська В. ; за заг. ред. Бєлоусова Ю. Київ, 2017, 268 с.;

/ Бєлоусов Ю., Орлеан А., Венгер В., Яворська В. Kиїв, 2018, 249 с.;

звіт за результатами дослідження / Бєлоусов Ю., Венгер В., Орлеан А., Крапивін Є., Шапутько С., Яворська В. ; за заг. ред. Бєлоусова Ю. Київ, 2020. 252 с.;

/ Бєлоусов Ю., Броневицька О., Деркач С., Луцик В., Орлеан А., Рогальська В., Філоненко Т., Яворська В. Київ : Процесуальне інтерв’ю в Україні, 2020. 232 с.;

/ Орлеан А., Павлюковець Т., Крапивін Є., Лотюк Д., Човган В. ; за ред. В. Човгана. Київ : «Видавничий дім „Артек”», 2020. 206 с.;

Стандарти досудового розслідування / Бєлоусов Ю., Венгер В., Грига Р., Гюльмагомедов Д., Деркач С., Крапивін Є., Орлеан А., Пархоменко П., Петраковський В., Пірогова О., Семак І., Яворська В. / Міжнародний фонд „Відродження”. Київ, 2020. 372 с.

ДУКА ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

заступник директора

Тренінгового центру прокурорів України

кандидат педагогічних наук

1998:

закінчив історичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка.

1999-2001: Білоцерківська виправна колонія №35

Начальник відділення соціально-психологічної служби.

2001-2012: Білоцерківське училище професійної підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України

Викладач, старший викладач.

2012-2015: Інститут кримінально-виконавчої служби Національної академії внутрішніх справ

Старший науковий співробітник, головний науковий співробітник науково-дослідного центру, старший викладач кафедри кримінально-виконавчого права.

2015-2021: Білоцерківський центр професійної підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України

Начальник центру.

2022-2023: Департамент протидії порушенням прав людини в правоохоронній та пенітенціарній сферах Офісу Генерального прокурора

Начальник Департаменту.

2023: Тренінговий центр прокурорів України

Заступник директора.

У 2019 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Формування професійної компетентності персоналу пробації у відомчих навчальних закладах Державної кримінально-виконавчої служби України».

Автор, співавтор навчальних та навчально-методичних посібників.

Автор та режисер понад 20 навчальних та презентаційних фільмів.

Робочі мови: українська, англійська.


Брав участь у складі відомчих делегацій Державної кримінально-виконавчої служби України, Міністерства юстиції України у відрядженнях до: Німеччини (2002 р.), Норвегії (2012 р.), Швейцарії (2014 р.), Латвії (2016), Канади (2017), Франції (м. Страсбург, Рада Європи), Норвегії, Північної Ірландії, Республіки Ірландії (2018), Румунії (2019) з метою вивчення передового досвіду виконання покарань загалом і зокрема професійної підготовки персоналу.

Активний учасник міжнародних проєктів:

2006-2010: експерт та тренер швейцарсько-українського проєкту «Підтримка в’язничної реформи в Україні».

2011-2012: експерт та тренер проєкту Норвезького Гельсинського комітету, Міжнародного фонду «Відродження», Української Гельсінської спілки з прав людини – Всеукраїнська освітня програма «Розуміємо права людини».

2012-2013: експерт та тренер проєкту Ради Європи «Підтримка в’язничної реформи в Україні».

2013-2021: експерт та тренер проєкту «Кампанія за права людини в Україні з використанням інструментів Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA».

2013-2016: експерт проєкту UNODC «Підвищення ефективності заходів правоохоронних органів, пенітенціарної системи і наркологічної служби у відповідь на епідемію ВІЛ/СНІД».

2015-2018: участь у проєкті представництва Німецької неурядової організації «Німецьке об’єднання народних університетів» DVV International у галузі професіоналізації освіти дорослих.

2016-2017: активна участь у реалізації проєкту Ради Європи і Європейського Союзу «Подальша підтримка пенітенціарної реформи в Україні».

2017-2021: активна участь у реалізації норвезького проєкту «NORLAU Probation Project».

2020: проєкт «Європейський Союз та Рада Європи працюють разом для підтримки в'язничної реформи в Україні» (SPERU) – національний консультант проєкту.