Керівництво

Отраднова Олеся Олександрівна

директорка Тренінгового центру,

доктор юридичних наук

У 1999р. закінчила з відзнакою юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, здобувши кваліфікацію магістр права.

У 2002р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (спеціальність 12.00.03 Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право) на тему «Неустойка в цивільному праві України».

У 2014р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук (спеціальність 12.00.03 Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право) на тему «Механізм цивільно-правового регулювання деліктних зобов’язань».

З 2001р. працювала на посадах асистента, доцента, професора кафедри цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 2015р. працювала заступником декана юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Була членом Науково-консультативної ради при Верховному суді України. Є членом Науково-консультативної ради при Верховному суді.

Здійснювала наукове керівництво здобувачами наукового ступеня кандидат юридичних наук та доктор філософії за спеціальністю 081 «Право». Була членом спеціалізованої вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціалізованої вченої ради Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України.

Поєднувала науково-викладацьку роботу та практичну діяльність.

Є експертом з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Робочі мови: українська, англійська, російська

e-mail: director@ptcu.gp.gov.ua

ОРЛЕАН АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

заступник директора

Тренінгового центру прокурорів України

доктор юридичних наук, доцент

2000 – 2005: Національний університет внутрішніх справ

Доцент кафедри кримінального права та кримінології.

2005 – 2014: Національна академія прокуратури України

Професор кафедри підтримання державного обвинувачення; начальник відділу проблем функціональної діяльності прокурорів НДІ.

2014: Генеральна прокуратура України

Перший заступник начальника міжнародно-правового управління.

2014 – 2016:  Національна академія прокуратури України

Завідувач кафедри підтримання державного обвинувачення; заступник начальника відділу підготовки прокурорів з підтримання державного обвинувачення в суді.

2016 – 2018: Київський національний університет імені Тараса Шевченко

Провідний науковий співробітник юридичного факультету.

2017 – 2020:  ГО «Експертний центр з прав людини»

Керівник програми «Права людини у досудовому розслідуванні».

2020 – до сьогодні:  Тренінговий центр прокурорів України

Заступник директора (з навчальної діяльності). Відповідальний за створення системи тренінгового навчання прокурорів (розроблення механізму оцінювання потреб прокурорів у навчанні, запровадження системи добровільного обрання прокурорами тренінгів і навчальних курсів, організацію підбору та навчання зовнішніх тренерів, запровадження нових тренінгових програм тощо).

Автор понад 150 публікацій, 5 наукових монографій і 12 науково-практичних посібників.

/ Бєлоусов Ю., Венгер В., Мітько В., Орлеан А., Сущенко В., Яворська В. ; за заг. ред. Бєлоусова Ю. Київ, 2017, 268 с.;

/ Бєлоусов Ю., Орлеан А., Венгер В., Яворська В. Kиїв, 2018, 249 с.;

звіт за результатами дослідження / Бєлоусов Ю., Венгер В., Орлеан А., Крапивін Є., Шапутько С., Яворська В. ; за заг. ред. Бєлоусова Ю. Київ, 2020. 252 с.;

/ Бєлоусов Ю., Броневицька О., Деркач С., Луцик В., Орлеан А., Рогальська В., Філоненко Т., Яворська В. Київ : Процесуальне інтерв’ю в Україні, 2020. 232 с.;

/ Орлеан А., Павлюковець Т., Крапивін Є., Лотюк Д., Човган В. ; за ред. В. Човгана. Київ : «Видавничий дім „Артек”», 2020. 206 с.;

Стандарти досудового розслідування / Бєлоусов Ю., Венгер В., Грига Р., Гюльмагомедов Д., Деркач С., Крапивін Є., Орлеан А., Пархоменко П., Петраковський В., Пірогова О., Семак І., Яворська В. / Міжнародний фонд „Відродження”. Київ, 2020. 372 с.

ЯКОВЛЄВ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

заступник директора

Тренінгового центру прокурорів України

доктор юридичних наук