Робота в команді

З 5 по 7 жовтня 2021 року тривав тренінг для державних службовців категорій «Б» і «В» органів прокуратури за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації “Робота в команді”.

У перший день учасники тренінгу розглянули такі теми: «Поняття команди. Різниця між колективом і командою. Характерні ознаки команди. Правила створення команди»; «Орієнтація стилю діяльності менеджера на команду. Основні переваги та недоліки роботи в команді. Мотиваційні та демотиваційні впливи в команді».

У другий день – розглянули основні поняття теорії команди, її рольової структури; суті позитивної мотивації до командного стилю професійної діяльності; механізмів викривлення інформації та основ інтерпретації невербальної інформації, способів аргументування або технік вербального самозахисту.

У третій день – учасники заходу прокачали свої навички в управлінні конфліктами в команді та виявленні маніпулювання в команді.

Тренери:

Борщ Григорій– доцент кафедри регіональної політики Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доцент, кандидат наук з державного управління;

Титаренко Олександр – доцент кафедри регіональної політики Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доцент, кандидат наук з державного управління стали тренерами першого дня навчання;

Виноградова Вікторія, завідувач кафедри психології та педагогіки Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, кандидат педагогічних наук, доктор психологічних наук.

 

Нефьодова Дар'я