„Нормативно-правове регулювання державної служби в органах прокуратуриˮ

17 грудня 2021 року завершилось онлайн-навчання для державних службовців категорії „В” органів прокуратури за спеціальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації „Нормативно-правове регулювання державної служби в органах прокуратуриˮ (обсяг програми – 1 кредит ЄКТС). Учасники прослухали такі теми: “Етика державного службовця. Професійна етика державного службовця органів прокуратури” та “Діловий етикет у професійній діяльності державного службовця органів прокуратури”.

Державні службовці удосконалили знання з питань законодавства про державну службу, необхідних для ефективного виконання посадових обов’язків, безпосередньо пов’язаних з виконанням завдань і функцій органів прокуратури, а також підвищать рівень компетентності в ефективній реалізації професійної діяльності державного службовця, роботі з інформацією, прийнятті ефективних рішень, розвиток умінь та навичок щодо розкриття публічної інформації, з виокремленням з неї службової та конфіденційної, а також дотриманням прав особи на захист персональних даних.

Навчання провели:

Валерій Кравчук – прокурор відділу запобігання правопорушенням в органах прокуратури управління внутрішньої безпеки Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора, кандидат юридичних наук;

Інна Гурова  – докторант кафедри культурології НПУ імені М.П. Драгоманова, кандидат історичних наук, доцент.

Шум Ірина заступник начальника відділу звернень громадян управління організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів Офісу Генерального прокурора;

Катернога Юлія – головний спеціаліст відділу розгляду запитів на публічну інформацію управління організації прийому громадян‚ розгляду звернень та запитів Офісу Генерального прокурора.

Нефьодова Дар'я