Триденний тренінговий курс для прокурорів «Майстерність публічного виступу прокурора» добіг кінця (підсумки)

Упродовж трьох днів учасники мали можливість удосконалити вміння і навички застосовувати мовленнєві інструменти публічної майстерності прокурора, які сприяють грамотному, чіткому, зрозумілому донесенню до слухачів змісту промови, її основної ідеї, формують емотивний параметр моделі мовленнєвої особистості прокурора й, урешті-решт, впливають на якість відстоювання позиції сторони обвинувачення у суді.

Тренінг «Мовленнєві інструменти публічної майстерності прокурора» (14.02.2022)

Тренери:

Світлана Бронікова – професор кафедри «Школа охорони здоров’я»  Національного університету «Києво-Могилянська академія», доктор наук з державного управління, професор, кандидат філологічних наук;

Раїса Ленда – доцент кафедри глобальної та національної безпеки Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат філологічних наук, доцент

Модератори:

Світлана Штанько – консультант аналітичного відділу підготовки прокурорів Тренінгового центру прокурорів України, фахівець з мовних питань;

Інна Бевзюк – консультант аналітичного відділу підготовки прокурорів Тренінгового центру прокурорів України, кандидат психологічних наук

Розпочалося усе… з «інвентаризації» майстерні публічного мовлення учасників, яку провели тренери Світлана Бронікова та Раїса Ленда.

Далі прокурори практикували використання вербального інструмента публічної майстерності, усвідомлюючи важливість  грамотного застосування норм сучасної української літературної мови в своєму публічному мовленні, та здійснювали логіко-інтонаційний аналіз тексту публічного виступу, розставляючи логічний наголос і надаючи промові інтонаційної виразності.

Апробуванням здобутої «оптики» – формуванням вимог до майстра публічного виступу та вимог до тексту публічного виступу, завершився перший день навчання.

«Емотивний параметр моделі мовленнєвої особистості прокурора» (15.02.2022)

Тренери:

Світлана Бронікова – професор кафедри «Школа охорони здоров’я»  Національного університету «Києво-Могилянська академія», доктор наук з державного управління, професор, кандидат філологічних наук;

Раїса Ленда – доцент кафедри глобальної та національної безпеки Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат філологічних наук, доцент

Модератори:

Інна Бевзюк – консультант аналітичного відділу підготовки прокурорів Тренінгового центру прокурорів України, кандидат психологічних наук;

Світлана Штанько – консультант аналітичного відділу підготовки прокурорів Тренінгового центру прокурорів України, фахівець з мовних питань

Учасники ознайомилися з когнітивним та емотивним параметрами моделі мовленнєвої особистості прокурора – аксіомами біології, формулою емоції, рівнянням із невідомим, аналізували  структуру публічного виступу, структуру тексту публічного виступу, структуру часу й простору публічного виступу.

Також прокурори опанували методи зняття внутрішньої напруги перед публічним виступом, відпрацювали навички володіння паравербальними інструментами взаємодії у комунікативному процесі (голос, темп, тембр, паузи тощо), мовленнєвим апаратом (артикуляція, дихання, голос) та  пропрацювали невербальні параметри моделі мовленнєвої особистості прокурора – поставу, жести, конгруентність, метаповідомлення, енергетика.

«Відстоювання позиції сторони обвинувачення у суді» (16.02.2022)

Тренери:

Андрій Касьян – прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, кандидат юридичних наук;

Андрій Перов – прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Модератори:

Аревік Абрамянц – експерт аналітичного відділу підготовки прокурорів Тренінгового центру прокурорів України;

Інна Бевзюк – консультант аналітичного відділу підготовки прокурорів Тренінгового центру прокурорів України, кандидат психологічних наук

На завершення тренінгового курсу учасники удосконалили навички стосовно виступу в суді із вступною промовою і клопотанням про застосування запобіжних заходів, що сприяє здійсненню якісного підтримання публічного обвинувачення.

Для цього разом із тренерами Андрієм Касьяном і Андрієм Петровим прокурори звернулися до питань змісту і структури вступної промови у кримінальному провадженні, порядку й обсягу дослідження доказів, презентації доказів сторони обвинувачення, якими підтверджуватимуться обставини, викладені в обвинувальному акті, усвідомили важливість грамотної візуалізація інформації та значення принципу змагальності сторін у кримінальному провадженні.

У фокусі уваги учасників і тренерів було й питання про зміст і структуру клопотання прокурора про застосування запобіжних заходів, аргументування позиції сторони обвинувачення, процесуальних, морально-етичних і психологічних особливостей виступу прокурора, використання прийомів і методів ораторського мистецтва.

І, звісно ж, практика… Кожен мав змогу у форматі відеозапису публічно виступити із вступною промовою, клопотанням про застосування запобіжних заходів й отримати зворотний зв’язок від тренерів.

Нефьодова Дар'я