Українською думати, говорити, писати

Упродовж 1–14 червня 2022 року в Тренінговому центрі прокурорів України тривав мовний марафон «Українською думати, говорити, писати».

Прокурори і державні службовці органів прокуратури мали можливість взяти участь у десяти онлайн-тренінгах та актуалізувати, поглибити, систематизувати й закріпити знання про лексичні норми сучасної української літературної мови, удосконалити вміння і навички утворювати слова за українськими нормативними словотвірними моделями, правильно вживати родові й відмінкові форми іменників, утворювати ступені порівняння якісних прикметників, послуговуватися числівниками, числівниковими словами,  займенниками відповідно до морфологічних і синтаксичних норм  сучасної української літературної мови, дієсловами, дієслівними формами, службовими словами, синтаксичним керуванням та узгодженням, граматично правильно  поєднувати слова в реченні.

Увагу учасників було акцентовано на слові, оскільки саме воно виражає світосприйняття людини та впливає на її свідомість.  За допомогою слова вчилися будували такий собі місточок між мовою і комунікацією, бо мова нерозривно пов’язана з мисленням і мовленням, слугує засобом вираження, формування та оформлення думки.

Кожен учасник мав змогу покращити власну вимову й удосконалити голосомовленнєві навички, засвоїти закони побудови публічної комунікації, її специфічну структуру, лексико-граматичні та стилістичні мовні особливості, ознайомитися з методами розширення активного словникового запасу.  Увагу приділено й словам-паразитам. Практикували у використанні  інтонації як засобу риторики впливу. Говорили про комунікативні стратегії і тактики та про те, як їх реалізовувати за допомогою мовних засобів. Поза увагою не залишилися й інструменти запам’ятовування текстів українською – йшлося про прийоми мнемотехніки й ейдетики.

Учасники мали можливість щодня надихатися українським контентом – слухали вірші геніальних українських поетів минулого та сучасності, переглядали відеоматеріал про мужність Українського народу, який боронить свою землю й для якого мова є однією з тих ознак ідентифікації, що визначає кордон між ним і ворогом.

Сьогодні Україна – місце, де народжуються нові сенси для нового світу. І ключовими в цьому процесі є слова «воля», «сміливість», «самоорганізація», «відповідальність», «стійкість», «рішучість», «гідність», «людяність», «винахідливість», «самоіронія»…

Учасники мовного марафону не залишилися осторонь і підготували власне бачення оновлених сенсів України, які вони виразили через слова «сила», «мужність», «взаємодопомога», «віра», «підтримка», «незламність», «світло», «добро», «згуртованість», «щастя», «кохання», «гуманізм», «патріотизм», «саможертовність», «сміливість», «вдячність», «єдність», «надія».

Тренери мовного марафону «Українською думати, говорити, писати»:

  • Оксана Кабиш, експерт із мовних питань, головний науковий співробітник відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної школи суддів України, кандидат філологічних наук, доцент;
  • Раїса Ленда, експерт із сучасної мовної комунікації, доцент кафедри глобальної та національної безпеки Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат філологічних наук, доцент;

Модератор мовного марафону «Українською думати, говорити, писати»:

  • Світлана Штанько, експерт із мовних питань, консультант аналітичного відділу підготовки прокурорів Тренінгового центру прокурорів України.

Нефьодова Дар'я