«Ефективна взаємодія органів прокуратури з засобами масової інформації: правила і табу»

Спеціальна короткострокова програма підвищення кваліфікації
«Ефективна взаємодія органів прокуратури з засобами масової інформації: правила і табу»
ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ: Формування комунікативної компетентності державних службовців, підготовка до продуктивної професійної взаємодії з медіа, поглиблення знань учасників професійного навчання щодо сучасних медійних технологій, їх ролі в комунікаційному просторі та значення медійного світу в професійній діяльності; розвиток особистісних компетенцій, зокрема, медіаграмотності, а також впровадження змін, подолання опору змінам, здатності приймати зміни та змінюватися. Засвоєння основних правил ефективної співпраці із медіа, розширення набору інструментів для забезпечення дієвої комунікації органів прокуратури.
Розроблено для:
державних службовців категорій „Бˮ та „Вˮ Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері на правах обласних та окружних.
Форма навчання очна
Тривалість 20 годин (2 дні) /
0,66 кредиту ЄКТС
Місце проведення м. Київ,
вул. Юрія Іллєнка, 81-б
ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, НА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНО ПРОГРАМУ:
 • комунікація та взаємодія;
 • командна робота та взаємодія;
 • прийняття ефективних рішень;
 • впровадження змін;
 • сприйняття змін.
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ) ЗНАННЯ:
 • структури та специфіки сучасного масмедійного простору;
 • видів маніпуляцій в засобах масової інформації;
 • форм та сценаріїв взаємодії зі ЗМІ;
 • видів криз та алгоритмів реагування у кризових ситуаціях;
 • основних помилок, яких варто уникати при взаємодії із медіа;
 • способів підготовки спікерів до публічної комінікації.
УМІННЯ:
 • аналізувати і критично сприймати медіатексти;
 • формувати сценарії взаємодії із медіа;
 • генерувати та правильно створювати інформаційні приводи;
 • забезпечувати підготовку спікерів до публічної комунікації;
 • обирати доречні форми комунікації зі ЗМІ;
 • створювати різні види пресматеріалів та забезпечувати проведення пресзаходів;
 • формувати алгоритм дій у кризовій ситуації;
 • забезпечувати комунікації, враховуючи етичні та правові норми, інтереси різних цільових аудиторій.
НАВИЧКИ:
 • розпізнавання дезінформації та маніпулятивних технологій в засобах масової інформації;
 • комунікації у кризових ситуаціях;
 • планування комунікацій та взаємодії зі стейкхолдерами;
 • обрання безпечних медіа для споживання та поширення новин.