«Правові та практичні аспекти здійснення публічних закупівель»

Спеціальна короткострокова програма підвищення кваліфікації
«Правові та практичні аспекти здійснення публічних закупівель»
ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ: Забезпечення належного рівня знань із питань організації та проведення публічних закупівель в Україні; удосконалення професійних умінь і навичок, необхідних для ефективного вирішення завдань щодо здійснення закупівель товарів, робіт і послуг із застосуванням електронної системи закупівель; підвищення компетентності при виконанні посадових обов’язків щодо застосування законодавства під час здійснення державних закупівель.
Розроблено для:
державних службовців категорій „Бˮ та „Вˮ структурних підрозділів бухгалтерської служби, матеріально-технічного забезпечення органів прокуратури.
Форма навчання очна / дистанційна
у синхронному режимі
Тривалість 2 дні (очна (денна) /
4 дні (дистанційна форма
у синхронному режимі),
0,66 кредиту ЄКТС
Місце проведення м. Київ,
вул. Юрія Іллєнка, 81-б
ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, НА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНО ПРОГРАМУ:
 • прийняття ефективних рішень;
 • впровадження змін;
 • сприйняття змін.
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ) ЗНАННЯ:
 • законодавства України у сфері публічних закупівель;
 • нормативно-правових засад здійснення державного регулювання та контролю у сфері публічних закупівель;
 • системи функціонування закупівель в Україні;
 • особливостей публічних закупівель в органах прокуратури;
 • повноважень та функцій тендерного комітету, уповноваженої особи;
 • порядку та основних умов планування тендерних закупівель;
 • правового статусу, прав, обов’язків, відповідальності, порядку взаємодії суб’єктів організації та проведення публічних закупівель;
 • порядку здійснення моніторингу публічних закупівель;
 • найбільш поширених положень стосовно дискримінаційних умов у тендерній документації;
 • особливостей визначення предмета закупівлі;
 • порядку оскарження процедури закупівлі.
УМІННЯ:
 • аналізувати, узагальнювати й розкривати зміст основних законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють сферу публічних закупівель;
 • застосовувати чинне законодавство під час здійснення процедури закупівлі;
 • аналізувати і дотримуватися у практичній діяльності роз’яснювальних, рекомендаційних та інформаційних листів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері публічних закупівель;
 • додержуватися процедури здійснення публічних закупівель;
 • аналізувати новели законодавства щодо публічних закупівель;
 • забезпечувати відкритість та прозорість здійснення публічних закупівель із метою недопущення корупційних ризиків.
НАВИЧКИ:
 • організації та здійснення процедур публічних закупівель;
 • складання та оформлення тендерної документації відповідно до вимог чинного законодавства;
 • роботи в системі публічних закупівель „Prozorro” (від планування процедури до реєстрації на платформі, від проведення тестової закупівлі до реальної процедури закупівлі);
 • оцінювання можливих ризиків під час проведення онлайн- закупівель;
 • аналізу та своєчасного усунення порушень, які виникають під час організації та проведення тендерної процедури;
 • здійснення закупівель за рамковими угодами;
 • складання звітності про здійснення публічних закупівель.