«Використання табличного процесора “Microsoft Еxcel” у роботі державного службовця органів прокуратури (середній рівень)»

Спеціальна короткострокова програма підвищення кваліфікації
«Використання табличного процесора "Microsoft Еxcel" у роботі державного службовця органів прокуратури (середній рівень)»
ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ: Оновлення та набуття умінь, знань, навичок і здатності виконувати завдання та посадові обов’язки шляхом ефективного використання Microsoft Excel у практичній діяльності для автоматизації процесів обробки, презентації інформації.
Розроблено для:
державних службовців категорій „Бˮ і „Вˮ Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері на правах обласних та окружних.
Форма навчання очна
Тривалість 30 годин (3 дні) /
1 кредит ЄКТС
Місце проведення м. Київ,
вул. Юрія Іллєнка, 81-б
ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, НА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНО ПРОГРАМУ:
 • професійні знання;
 • цифрова грамотність.
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ) ЗНАННЯ:
 • алгоритму побудови баз даних;
 • основних методів обробки та представлення табличних даних;
 • технологій складання звітів, побудови графіків, діаграм та зведених таблиць;
 • способів візуалізації даних.
УМІННЯ:
 • застосовувати інструменти Microsoft Excel для аналізу даних;
 • використовувати статистичні функції;
 • фільтрувати та сортувати дані;
 • будувати та редагувати діаграми, графіки;
 • працювати з графічними об’єктами Microsoft Excel.
НАВИЧКИ:
 • оформлення таблиці відповідно до визначених вимог;
 • побудови діаграм для наочного представлення табличних даних;
 • здійснення сортування і фільтрування даних.