«Інструменти Google в роботі державного службовця. Кібергігієна»

Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації
«Інструменти Google в роботі державного службовця. Кібергігієна»
ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ: Підвищення загального рівня цифрової грамотності державних службовців органів прокуратури з питань безпечної роботи в мережі Інтернет, правильного поводження з інформацією в кіберсфері; оновлення знань та розвиток умінь/навичок щодо ефективного використання інструментів Google під час виконання посадових обов’язків.
Розроблено для:
державних службовців категорії „Бˮ та „Вˮ структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора, обласних прокуратур та окружних прокуратур.
Форма навчання очна
Тривалість 30 годин (3 дні) /
1 кредит ЄКТС
Місце проведення м. Київ,
вул. Юрія Іллєнка, 81-б
ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, НА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНО ПРОГРАМУ:
 • цифрова грамотність;
 • професійні знання;
 • технічні вміння;
 • комунікація та взаємодія.
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ) ЗНАННЯ:
 • нормативно-правової бази у сфері кібербезпеки та інформаційної безпеки;
 • основних положень, термінів та заходів, що стосуються кібергігієни на робочому місці;
 • основних правил при роботі з інформацією в електронному вигляді;
 • засобів боротьби з шкідливим програмним забезпеченням;
 • особливостей налаштування облікового запису, параметрів безпеки;
 • особливостей роботи з Google-аккаунтом;
 • основних можливостей сервісів Google;
 • інструментів Google та алгоритмів їх створення;
 • основних методів обробки та представлення табличних даних, презентацій, документів, форм;
 • способів візуалізації даних;
 • рівнів прав доступу до файлів і каталогів Google;
 • особливостей спільного доступу, одночасного редагування та коментування кількома користувачами Google-документів, таблиць, форм тощо.
УМІННЯ:
 • безпечно користуватися мережею „Інтернетˮ та електронною поштою;
 • безпечно користуватися соціальними мережами;
 • налаштовувати параметри безпеки та конфіденційності браузерів;
 • налаштовувати блокування ОС;
 • аналізувати поштові повідомлення;
 • створювати google-аккаунт;
 • користуватися поштою Gmail та проводити її налаштування;
 • працювати з документами на Google Диску;
 • надавати доступ до файлів і папок за рівнями прав доступу;
 • створювати форми для збору та узагальнення інформації, опрацьовувати отримані результати;
 • користуватися додатками Google для планування спільної діяльності, колективної роботи і спілкування, публікації матеріалів, хостингу відеоматеріалів.
НАВИЧКИ:
 • формування безпечної роботи із засобами комп’ютерної техніки;
 • дотримування правил безпечної роботи в Інтернеті, на основі правил кібергігієни;
 • застосування інструментів кібергігієни;
 • убезпечення від неправдивих повідомлень, спамів;
 • налаштування двофакторної автентифікації для різних облікових записів;
 • створення моделі власної хмари Google;
 • збереження, створення, збору та обробки даних для узагальнення за допомогою Google інструментів;
 • опанування Google інструментів, а саме: пошти, календаря, диску, документу, презентації, таблиці, форми.