«Лідерство в управлінській діяльності»

Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації
«Лідерство в управлінській діяльності»
ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ: Розвиток лідерського потенціалу учасників навчання, посилення обізнаності про сучасне розуміння лідерства та підходи до ефективного управління, розгляд зон розвитку для реалізації лідерства у службовій діяльності, посилення спроможності до управління людьми та роботи в команді, ефективної комунікації, управління емоціями, ведення змін.
Розроблено для:
державних службовців категорії „Бˮ Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері на правах обласних та окружних.
Форма навчання очна
Тривалість 30 годин (3 дні) /
1 кредит ЄКТС
Місце проведення м. Київ,
вул. Юрія Іллєнка, 81-б
ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, НА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНО ПРОГРАМУ:
  • лідерство;
  • комунікація та взаємодія;
  • особистісні компетенції;
  • здатність працювати в команді.
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ) ЗНАННЯ:
  • сучасних підходів до розуміння лідерства як компетенції державних службовців.
УМІННЯ:
  • здійснювати самоаналіз для визначення зон розвитку потенціалу лідерства;
  • заохочувати командну роботу, ефективну комунікацію, ведення змін та сприяння їх запровадженню.
НАВИЧКИ:
  • управління людьми, ефективної комунікації;
  • побудови ефективної роботи в команді, ведення змін, управління емоціями, заохочення залучення, навчання та розвитку.