Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації
«Управління персоналом»
ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ: Розширення знань про роботу з персоналом на державній службі, усвідомлення доцільності використання інноваційних персонал-технологій, розвиток умінь впроваджувати доцільні та результативні підходи для підтримки циклу управління людьми. Удосконалення знань про психологічні основи ефективного управління персоналом.
Розроблено для:
державних службовців категорії „Бˮ Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері на правах обласних та окружних.
Форма навчання очна
Тривалість 30 годин (3 дні) /
1 кредит ЄКТС
Місце проведення м. Київ,
вул. Юрія Іллєнка, 81-б
ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, НА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНО ПРОГРАМУ:
 • комунікація та взаємодія;
 • управління організацією роботи та персоналом;
 • прийняття ефективних рішень.
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ) ЗНАННЯ:
 • основ організації та контролю роботи персоналу;
 • основ ефективних комунікацій з працівниками;
 • основ привабливої корпоративної культури;
 • послідовності елементів роботи з персоналом та її місця і ролі у цілісній системі управлінського процесу;
 • сучасних персонал-технологій найму, адаптації, мотивації та оцінювання діяльності працівників підрозділу;
 • стратегії розвитку персоналу для готовності до ефективної роботи установи в майбутньому.
УМІННЯ:
 • визначати доцільність застосування інноваційних персонал-технологій на конкретному етапі роботи з персоналом;
 • аналізувати ефективність застосування технологій набору, адаптації, навчання та оцінювання персоналу;
 • проявляти гнучкість та демонструвати здатність стратегічного передбачення у поєднанні традиційних і сучасних технологій роботи з персоналом, не порушуючи норм чинного законодавства;
 • володіти техніками з організації та контролю роботи персоналу через ефективну командну роботу;
 • проводити ефективні наради;
 • приймати командні рішення;
 • володіти техніками ефективних комунікацій із працівниками;
 • долати комунікативні бар’єри;
 • розробляти план горизонтальної кар’єри працівників.
НАВИЧКИ:
 • організації та контролю роботи персоналу;
 • орієнтації стилю діяльності керівника на команду;
 • комунікативної толерантності;
 • визначення провідних стратегій поведінки в конфліктах;
 • ідентифікації типу корпоративної культури;
 • проведення мотиваційного інтерв’ю з працівниками;
 • побудови індивідуального плану розвитку;
 • виявлення проблеми прийому та передачі інформації;
 • дотримання правил індивідуальної та групової бесіди, активного і пасивного слухання;
 • управління конфліктами в команді.