«Використання мультимедійної презентації у службовій діяльності»

Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації
«Використання мультимедійної презентації у службовій діяльності»
ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ: Поглиблення та систематизація знань державних службовців органів прокуратури України щодо особливостей використання сучасних комп’ютерно-інформаційних технологій; підвищення загального рівня цифрової грамотності; набуття умінь і навичок ефективного використання мультимедійної презентації в службовій діяльності.
Розроблено для:
державних службовців категорій „Бˮ і „Вˮ Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері на правах обласних та окружних.
Форма навчання очна
Тривалість 20 годин (2 дні) /
0,67 кредиту ЄКТС
Місце проведення м. Київ,
вул. Юрія Іллєнка, 81-б
ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, НА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНО ПРОГРАМУ:
 • цифрова грамотність;
 • технічні вміння;
 • комунікація та взаємодія.
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ) ЗНАННЯ:
 • ролі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій при вирішенні службових задач;
 • основних вимог до оформлення мультимедійних презентацій;
 • особливостей оформлення інформації в Microsoft Office PowerPoint;
 • основ роботи з Microsoft Office Visio;
 • особливостей створення презентацій в Canva;
 • правил візуалізації публічного виступу.
УМІННЯ:
 • створювати та форматувати презентації за допомогою Power Point та Canva;
 • використовувати Microsoft Office Visio для побудови графів та діаграм під час виконання службових обов`язків;
 • відтворювати та демонструвати презентацію; переформатовувати презентацію у публічний виступ.
НАВИЧКИ:
 • застосування інструментів інформаційно-комунікаційних технологій при вирішенні службових завдань;
 • опанування мультимедійних засобів: Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Visio, Canva;
 • створення власної презентації;
 • складання та візуалізації публічного виступу.