«Використання текстового редактора «Microsoft Word» у роботі державного службовця органів прокуратури»

Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації
«Використання текстового редактора «Microsoft Word» у роботі державного службовця органів прокуратури»
ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ: Підвищення загального рівня цифрової грамотності державних службовців органів прокуратури України; поглиблення знань, набуття умінь та навичок ефективного використання текстового редактору Microsoft Word в практичній діяльності для автоматизації процесів обробки документів під час виконання посадових обов`язків.
Розроблено для:
державних службовців категорій „Бˮ та „Вˮ Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері на правах обласних та окружних.
Форма навчання очна
Тривалість 30 годин (3 дні) /
1 кредит ЄКТС
Місце проведення м. Київ,
вул. Юрія Іллєнка, 81-б
ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, НА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНО ПРОГРАМУ:
 • цифрова грамотність;
 • комунікація та взаємодія;
 • виконання на високому рівні поставлених завдань;
 • професійні знання основ підготовки аналітичних документів, звітів.
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ) ЗНАННЯ:
 • особливостей редагування, форматування та оформлення інформації за допомогою текстового редактору Microsoft Word;
 • створення стилів для документів та їх оформлення в автоматичний зміст з предметними покажчиками та списком ілюстрацій;
 • покрокового злиття документів;
 • ефективного використання «навігації» в текстах;
 • технологічного алгоритму роботи з графічними об’єктами в Microsoft Word (таблиці, фігури, зображення, Текстове поле, Smart Art, діаграми тощо);
 • додаткових елементів документа Microsoft Word: колонтитули, примітки, гіперпосилання, виноски;
 • рецензування ділової кореспонденції.
УМІННЯ:
 • застосовувати різноманітні вбудовані інструменти Microsoft Word для форматування документів;
 • використовувати макети, графічні об’єкти Microsoft Word для роботи із текстом;
 • створювати та форматувати таблиці, фільтрувати та сортувати дані в них;
 • будувати та редагувати діаграми, графіки, Smart Art об`єкти.
НАВИЧКИ:
 • ефективного застосування цифрових технологій у професійній діяльності;
 • форматування документів за допомогою структурних елементів Microsoft Word;
 • технології оформлення таблиць та графічних об’єктів відповідно до визначених вимог діловодства;
 • здійснення сортування і фільтрування даних;
 • застосовування інструментів Microsoft Word для швидкого редагування та форматування великих текстів.