«Цифровізація діяльності органів прокуратури: особливості роботи з інструментом Microsoft Excel»

Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації
«Цифровізація діяльності органів прокуратури: особливості роботи з інструментом Microsoft Excel»
для державних службовців, які займають посади державної служби категорій „Бˮ і „Вˮ
ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ: Підвищення загального рівня цифрової грамотності державних службовців органів прокуратури України, реалізація державної інформаційної політики, оновлення професійних знань, набуття умінь та навичок ефективного використання Microsoft Excel в практичній діяльності для автоматизації процесів обробки, презентації інформації під час виконання посадових обов`язків.
Розроблено для:
державних службовців категорії „Бˮ та „Вˮ Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері на правах обласних та окружних.
Форма навчання очна
Тривалість 60 годин (6 днів) /
2 кредити ЄКТС
Місце проведення м. Київ,
вул. Юрія Іллєнка, 81-б
ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, НА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНО ПРОГРАМУ:
 • професійні знання;
 • цифрова грамотність;
 • комунікація та взаємодія;
 • командна робота та взаємодія;
 • прийняття ефективних рішень;
 • виконання на високому рівні поставлених завдань;
 • впровадження змін;
 • сприйняття змін.
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ) ЗНАННЯ:
 • сучасного стану державної політики цифрового розвитку України;
 • особливостей цифрових трансформацій в публічному управлінні та цифровізації діяльності органів прокуратури;
 • інноваційних цифрових інструментів та програм, котрі використовується при виконанні посадових обов`язків;
 • основних методів обробки та представлення табличних даних;
 • технологій складання звітів, побудови графіків, діаграм та зведених таблиць;
 • способів візуалізації даних.
УМІННЯ:
 • орієнтуватися в тенденціях розвитку технологій цифрового врядування та трансформаційних процесах в державному управлінні;
 • аналізувати готовність органів прокуратури до впровадження цифрових технологій;
 • застосовувати інноваційні цифрові інструменти та програми в процесі підготовки, прийняття та впровадження управлінських рішень;
 • застосовувати інструменти Microsoft Excel для аналізу даних, а саме:
 • створювати та аналізувати формули;
 • використовувати статистичні функції;
 • фільтрувати та сортувати дані;
 • будувати та редагувати діаграми, графіки;
 • працювати з графічними об’єктами Microsoft Excel;
 • використовувати онлайн-застосунки для спільної роботи.
НАВИЧКИ:
 • визначення пріоритетних напрямів цифровізації, упровадження цифрових інструментів і технологій та цифрового врядування в діяльність органів прокуратури;
 • ефективного застосування цифрових технологій у професійній діяльності;
 • оформлення таблиці відповідно до визначених вимог;
 • побудови діаграм для наочного представлення табличних даних;
 • здійснення сортування і фільтрування даних;
 • створення Google-таблиць.