«Державна служба в органах прокуратури в умовах законодавчих змін»

Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації
«Державна служба в органах прокуратури в умовах законодавчих змін»
для вперше призначених на посади державної служби категорії „Вˮ в органах прокуратури
ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ: Підвищення професійної компетентності державних службовців у виконанні професійних завдань та функцій під час реалізації цілей діяльності органів прокуратури.
Розроблено для:
державних службовців категорії „Вˮ Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері на правах обласних та окружних (вперше прийнятих на посади державної служби)
Форма навчання очна
Тривалість 60 годин (6 днів) /
2 кредити ЄКТС
Місце проведення м. Київ,
вул. Юрія Іллєнка, 81-б
ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, НА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНО ПРОГРАМУ:
 • знання законодавства;
 • професійні знання;
 • комунікація та взаємодія;
 • особисті компетенції.
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ) ЗНАННЯ:
 • законодавства в сфері державної служби;
 • основ антикорупційного законодавства;
 • механізмів реалізації права громадян на доступ до публічної інформації;
 • порядку роботи щодо звернення громадян;
 • особливостей професійного розвитку державного службовця органів прокуратури.
УМІННЯ:
 • обирати та реалізовувати оптимальні підходи у досягненні цілей органу прокуратури під час здійснення відповідних повноважень;
 • проводити аналіз та розробляти підходи до організації щоденної діяльності;
 • реалізовувати заходи з протидії корупції у професійній діяльності;
 • застосовувати модель раціонального планування під час виконання службових обов’язків;
 • користуватися прийомами та технологіями ефективної комунікації;
 • застосовувати техніки протистояння маніпуляціям у комунікації та успішного вирішення ситуацій ускладненого спілкування.
НАВИЧКИ:
 • ефективної роботи з інформацією;
 • формування корпоративної культури в органах прокуратури;
 • ефективної комунікації, взаємодії у конфліктних ситуаціях.