«Ефективна професійна діяльність керівника на державній службі в органах прокуратури»

Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації
«Ефективна професійна діяльність керівника на державній службі в органах прокуратури»
для вперше призначених на посади державної служби категорії „Бˮ в органах прокуратури
ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ: Розвиток особистісних і професійних компетентностей новопризначеного державного службовця щодо ефективного виконання його місії як керівника. Формування сучасного стратегічного мислення та спеціальних знань менеджменту в системі публічного управління. Засвоєння нових методів лідерського впливу. Визначення пріоритетних напрямів управління людськими ресурсами на державній службі.
Розроблено для:
державних службовців категорії „Бˮ Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері на правах обласних та окружних (вперше прийнятих на посади державної служби).
Форма навчання очна
Тривалість 60 годин (6 днів) /
2 кредити ЄКТС
Місце проведення м. Київ,
вул. Юрія Іллєнка, 81-б
ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, НА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНО ПРОГРАМУ:
 • професійні знання;
 • комунікація та взаємодія;
 • лідерство;
 • прийняття ефективних рішень;
 • виконання на високому рівні поставлених завдань.
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ) ЗНАННЯ:
 • організаційно-правових механізмів проходження державної служби;
 • вимог фінансового контролю в контексті антикорупційного законодавства;
 • нормативних документів щодо функціонування української мови як державної та організації діловодства;
 • норм ділового спілкування у сфері державного управління та органів прокуратури;
 • ефективних засобів комунікації та впливу на аудиторію;
 • напрямів політики європейської інтеграції України;
 • сучасних підходів до розуміння лідерства як компетенції державних службовців і основних аспектів та установок лідерства;
 • інструментарію психологічного забезпечення професійного здоров’я державного службовця та основних засад гендерної політики в Україні;
 • засобів, методів і технологій створення позитивного іміджу органів прокуратури.
УМІННЯ:
 • реалізовувати завдання та вимоги законодавства про державну службу;
 • виявляти ознаки корупційних правопорушень і запобігати їхньому здійсненню;
 • використовувати різні мовні засоби відповідно до комунікативних намірів;
 • критично осмислювати проблеми та розв’язувати складні завдання у сфері комунікації органів прокуратури;
 • аналізувати стан і перспективи розвитку відносин між Україною та її партнерами;
 • здійснювати самоаналіз для визначення зон розвитку потенціалу лідерства;
 • застосовувати ефективні методи та стилі управління конфліктами відповідно до конкретної ситуації;
 • ефективно планувати, організовувати роботу колективу та здійснювати контроль за її виконанням.
НАВИЧКИ:
 • підготовки, прийняття та реалізації управлінських рішень;
 • створення службових документів з дотриманням вимог діловодства;
 • підготовки звітів про виконання положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС;
 • самоаналізу, управління людьми, ефективної комунікації, роботи в команді;
 • діагностування конфліктів на різних етапах взаємодії;
 • підготовки та проведення публічного виступу;
 • запобігання дискримінації за гендерною ознакою.