«Організація роботи органів прокуратури з розгляду звернень та запитів»

Спеціальна короткострокова програма підвищення кваліфікації
«Організація роботи органів прокуратури з розгляду звернень та запитів»
ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ: Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців щодо основних положень нормативно-правових актів, що регламентують право громадян на звернення. Вдосконалення практичних умінь державних службовців органів прокуратури стосовно організації ефективної роботи із зверненнями та запитами відповідно до чинного законодавства.
Розроблено для:
державних службовців категорій „Бˮ і „Вˮ Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур, а також спеціалізованих прокуратур у сфері оборони на правах обласних та окружних.
Форма навчання дистанційна
у синхронному режимі
Тривалість 15 годин (3 дні) /
0,5 кредита ЄКТС
Місце проведення м. Київ,
вул. Юрія Іллєнка, 81-б
ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, НА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНО ПРОГРАМУ:
 • професійні знання щодо застосування законодавства під час розгляду звернень та запитів;
 • виконання на високому рівні поставлених завдань;
 • комунікація та взаємодія;
 • командна робота та взаємодія;
 • впровадження змін;
 • сприйняття змін.
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ) ЗНАННЯ:
 • конституційно-правових засад реалізації права громадян на звернення;
 • законодавства, яке регламентує порядок розгляду депутатських звернень і запитів, адвокатських запитів;
 • законів та підзаконних актів, які регулюють право громадян на звернення та вивчення проблемних питань організації роботи зі зверненнями в органах прокуратури.
УМІННЯ:
 • застосовувати закони і нормативно-правові акти в процесі удосконалення роботи зі зверненнями та запитами;
 • організовувати роботу з розгляду звернень громадян у порядку, визначеному Законом України „Про звернення громадянˮ, та розгляду заяв і скарг громадян, встановлений кримінальним процесуальним, цивільно-процесуальним, трудовим законодавством, законодавством про захист економічної конкуренції;
 • застосовувати законодавство щодо порядку розгляду депутатських звернень і запитів, адвокатських запитів.
НАВИЧКИ:
 • ефективної роботи з інформацією (аналізу, створення, узагальнення, презентування);
 • формування узагальнень про стан роботи органів прокуратури України з розгляду та вирішення звернень і запитів;
 • прийняття рішень на основі зібраної інформації та враховуючи чинне законодавство про звернення.