«Діловодство та культура українського ділового мовлення»

Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації
«Діловодство та культура українського ділового мовлення»
ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ: Підвищення рівня володіння українською мовою як державною відповідно до законодавства.
Розроблено для:
державних службовців категорій „Бˮ і „Вˮ Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері на правах обласних та окружних.
Форма навчання дистанційна у синхронному режимі
Тривалість 30 годин (6 днів) /
1 кредит ЄКТС
Місце проведення м. Київ,
вул. Юрія Іллєнка, 81-б
ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, НА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНО ПРОГРАМУ:
 • професійні знання;
 • комунікація та взаємодія;
 • технічні вміння.
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ) ЗНАННЯ:
 • нормативних документів щодо функціонування української мови як державної та організації діловодства;
 • інформації про ділові документи, їх види, реквізити, основні правила оформлення документів та вимоги до тексту;
 • норм сучасної української літературної мови й практичного володіння ними.
УМІННЯ:
 • використовувати різні мовні засоби відповідно до комунікативних намірів;
 • працювати в умовах електронного урядування.
НАВИЧКИ:
 • сприймання, відтворювання, редагування текстів офіційно-ділового й публіцистичного стилів;
 • створення службових документів з дотриманням вимог діловодства;
 • добирання та використання у ділових документах найуживаніших типових мовних зворотів і кліше.