Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації
«Інформаційна безпека»
ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ: Підвищення професійних знань державних службовців органів прокуратури України щодо забезпечення захисту даних та забезпечення здатності виконувати посадові обов’язки під час отримання, опрацювання та зберігання цілісності інформації (в тому числі з обмеженим доступом).
Розроблено для:
державних службовців категорій „Бˮ і „Вˮ структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора, обласних прокуратур та окружних прокуратур України.
Форма навчання дистанційна
у синхронному режимі
Тривалість 10 годин (2 дні) /
0,33 кредиту ЄКТС
Місце проведення м. Київ,
вул. Юрія Іллєнка, 81-б
ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, НА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНО ПРОГРАМУ:
  • професійні знання засад і принципів державної політики у сфері інформаційної безпеки;
  • вміння працювати з інформацією;
  • критичне мислення;
  • виконання на високому рівні поставлених завдань;
  • цифрова грамотність.
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ) ЗНАННЯ:
  • нормативно-правової бази у сфері інформаційної безпеки;
  • інструментів захисту інформації та практичних алгоритмів дій для підвищення рівня службової цифрової безпеки.
УМІННЯ:
  • ідентифікувати та оцінити ризики та загрози цифрової безпеки державного службовця органів прокуратури України.
НАВИЧКИ:
  • застосування сучасних інструментів та засобів захисту інформаційної та цифрової безпеки.