Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації
«Українською думати, говорити, писати»
ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ: Удосконалити мовнокомунікативну компетентність державних службовців органів прокуратури України. Сприяти розвитку самоусвідомлення щодо дотримання мовленнєвої культури в професійній діяльності. Опанувати фахову лексику, виробити вміння і навички вільно застосовувати набуті знання у професійній діяльності.
Розроблено для:
державних службовців категорій „Бˮ та „Вˮ Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері на правах обласних та окружних.
Форма навчання дистанційна
у синхронному режимі
Тривалість 30 годин (10 днів) /
1 кредит ЄКТС
Місце проведення м. Київ,
вул. Юрія Іллєнка, 81-б
ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, НА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНО ПРОГРАМУ:
 • професійні знання;
 • комунікація і взаємодія;
 • командна робота та взаємодія;
 • впровадження і сприйняття змін.
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ) ЗНАННЯ:
 • основних норм сучасної української літературної мови й практичного володіння ними;
 • функціонування й системної організації української мови на рівнях лексики, граматики, орфографії, пунктуації, орфоепії, фонетики і фонології;
 • особливостей словникового складу сучасної української літературної мови.
УМІННЯ:
 • використовувати різні мовні засоби відповідно до комунікативних намірів;
 • дотримуватися норм мовленнєвої культури;
 • застосовувати в конкретній ситуації оптимальні вербальні засоби комунікації;
 • використовувати кліше в офіційно-діловому спілкуванні;
 • застосовувати способи та методи вдосконалення власної дикції.
НАВИЧКИ:
 • сприймати, відтворювати, редагувати тексти офіційно-ділового та публіцистичного стилів;
 • дотримуватися мовленнєвої культури під час комунікативної взаємодії.