«Вступ України до ЄС і НАТО: нові правила гри»

Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації
«Вступ України до ЄС і НАТО: нові правила гри»
ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ: Розвиток умінь/навичок державних службовців щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України.
Розроблено для:
державних службовців категорій „Бˮ та „Вˮ Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері на правах обласних та окружних.
Форма навчання дистанційна
у синхронному режимі
Тривалість 30 годин (6 днів) /
1 кредит ЄКТС
Місце проведення м. Київ,
вул. Юрія Іллєнка, 81-б
ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, НА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНО ПРОГРАМУ:
 • професійні знання (знання стандартів Європейського Союзу у відповідній сфері та заходів адаптації законодавства; знання про державну політику у сфері євроатлантичної інтеграції);
 • прийняття ефективних рішень;
 • виконання на високому рівні поставлених завдань;
 • комунікація та взаємодія;
 • командна робота та взаємодія;
 • впровадження змін;
 • сприйняття змін.
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ) ЗНАННЯ:
 • законодавства в сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України;
 • політико-правових та інституційних основ функціонування Європейського Союзу та організації Північно-Атлантичного договору;
 • acquis ЄС у сфері простору свободи, безпеки і справедливості та ключових тенденцій розвитку співробітництва держав-членів ЄС у кримінальних справах;
 • інституційний механізм планування та реалізації європейської і євроатлантичної інтеграції України.
УМІННЯ:
 • аналізувати стан та перспективи розвитку відносин між Україною та її стратегічними партнерами: ЄС і НАТО;
 • виявляти фейкову інформацію про ЄС і НАТО;
 • виявляти особливості та здійснювати тлумачення змісту найважливіших нормативних актів ЄС, що регулюють співробітництво держав-членів ЄС у кримінальних справах;
 • надавати правову оцінку змісту зобов’язань України за УА та іншими міжнародними угодами у кримінально-правовій сфері;
 • розробляти пропозиції до планів та програм реалізації європейської та євроатлантичної інтеграції України, зокрема УА і РНП Україна-НАТО.
НАВИЧКИ:
 • працювати з базами даних та офіційними джерелами Європейського Союзу (EUR-LEX) та держав-членів (N-Lex) та офіційними інтернет-ресурсами установ ЄС із проблематики кримінального права;
 • вести комунікації з інституціями ЄС та НАТО у межах своєї компетенції;
 • готувати звіти про виконання зобов’язань за Угодою про асоціацію та іншими міжнародними договорами між Україною та ЄС, а також про виконання зобов’язань за РНП Україна-НАТО;
 • готувати аналітичні звіти про особливості правових інструментів ЄС з питань співробітництва компетентних органів держав-членів ЄС у сфері кримінального права та кращих практик протидії та боротьби зі злочинністю держав-членів ЄС.