“Виконання на високому рівні поставлених завдань в умовах змін”

Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації
«Виконання на високому рівні поставлених завдань в умовах змін»
ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ: Розвиток професійних знань державних службовців органів прокуратури України з питань управління змінами, удосконалення практичних умінь і навичок необхідних для виконання на високому рівні поставлених завдань в умовах реформ, формування відповідних моральних та ділових якостей для належного виконання встановлених завдань і обов’язків, психологічної готовності до змін.
Розроблено для:
державних службовців категорій „Бˮ та „Вˮ Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері на правах обласних та окружних.
Форма навчання дистанційна
у синхронному режимі
Тривалість 30 годин (6 днів) /
1 кредит ЄКТС
Місце проведення м. Київ,
вул. Юрія Іллєнка, 81-б
ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, НА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНО ПРОГРАМУ:
 • сприйняття змін;
 • стратегічне управління та планування;
 • комунікація та взаємодія;
 • виконання на високому рівні поставлених завдань;
 • впровадження змін та прийняття ефективних рішень;
 • лідерство та роль керівника в управлінні змінами.
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ) ЗНАННЯ:
 • сутності змін в державному управлінні та природи їх виникнення;
 • сучасного стану управління змінами в Україні;
 • сучасних методів, інструментів та моделей управління змінами;
 • причин виникнення опору запровадженню змін та прийомів його подолання, розуміння ролі лідерської поведінки в цьому процесі;
 • особливостей функціонування організацій в умовах перманентних змін;
 • прийомів подолання внутрішньо-особистісних і міжособистісних конфліктів у процесі запровадження змін;
 • ролей ефективних комунікацій у вирішенні завдань в органах державної влади;
 • формування та управління командою;
 • стратегічних підходів у реалізації завдань в умовах змін;
 • методів та інструментів ефективного вирішення завдань.
УМІННЯ:
 • розробляти ефективний плану дій з упровадження змін;
 • формувати команди для проведення змін;
 • проводити моніторинг та аналіз процесу змін;
 • застосовувати прийоми подолання опору в процесі запровадження змін;
 • використовувати техніки ефективної комунікації та взаємодії;
 • формувати ефективні рішення на різних стадіях стратегічного управління та планування;
 • аналізувати методи та інструменти при прийнятті рішень та виконанні завдань.
НАВИЧКИ:
 • проведення моніторингу та аналізу стану внутрішніх ресурсів установи та розробки рекомендацій щодо управління структурними змінами, діагностики опору змінам та зменшення його проявів;
 • застосовування прийомів та інструментів ефективної міжособистісної комунікації в команді, конструктивних зворотних зв’язків;
 • використання різних стилів лідерства;
 • використання інструментів стратегічного планування та управління у формуванні та реалізації цілей та завдань організації;
 • володіння сучасними інструментами під час вирішення службових завдань.