для державних службовців

ПЛАН-ГРАФІК
підвищення кваліфікації державних службовців органів прокуратури на 2022 рік

Назва програми підвищення кваліфікації Форма навчання Кількість годин / кредитів ЄКТС Категорія слухачів
І півріччя
Січень
1. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Управління персоналом» денна 30 /
1 кредит ЄКТС
державні службовці категорії „Бˮ Офісу Генерального прокурора та обласних прокуратур
2. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Запобігання корупції та забезпечення доброчесності державних службовців в органах прокуратури» онлайн 30 /
1 кредит ЄКТС
державні службовці категорій „Бˮ та „Вˮ Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері на правах обласних та окружних
Лютий
1. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Інформаційна безпека» онлайн 10 /
0,33 кредиту ЄКТС
державні службовці категорій „Бˮ та „Вˮ Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері на правах обласних та окружних
2. Спеціальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Ефективна взаємодія органів прокуратури з засобами масової інформації: правила і табу» денна 20 /
0,66 кредиту ЄКТС
державні службовці категорій „Бˮ та „Вˮ Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері на правах обласних та окружних
3. Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації «Сучасне ділове мовлення та робота з документами в органах прокуратури України» денна 60 /
2 кредити ЄКТС
державні службовці категорій „Бˮ та „Вˮ Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері на правах обласних та окружних (раз на три роки)
4. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Інструменти Google в роботі державного службовця. Кібергігієна» денна 30 /
1 кредит ЄКТС
державні службовці категорій „Бˮ та „Вˮ Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері на правах обласних та окружних
Березень
1. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Запобігання порушенням вимог фінансового контролю державними службовцями органів прокуратури» онлайн 8 / 0,27 кредиту ЄКТС державні службовці категорій „Бˮ та „Вˮ Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері на правах обласних та окружних
2. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Запобігання порушенням вимог фінансового контролю державними службовцями органів прокуратури» онлайн 8 / 0,27 кредиту ЄКТС державні службовці категорій „Бˮ та „Вˮ Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері на правах обласних та окружних
3. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Виконання на високому рівні поставлених завдань в умовах змін» денна 30 /
1 кредит ЄКТС
державні службовці категорій „Бˮ та „Вˮ Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері на правах обласних та окружних
4. Спеціальна короткострокова підвищення кваліфікації «Використання табличного процесора Microsoft Excel у роботі державного службовця органів прокуратури (середній  рівень)» денна 30 /
1 кредит ЄКТС
державні службовці категорій „Бˮ та „Вˮ Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері на правах обласних та окружних
5. Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації «Державна служба в органах прокуратури в умовах законодавчих змін» денна 60 /
2 кредити ЄКТС
державні службовці категорії „Вˮ Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері на правах обласних та окружних (вперше призначені)
Квітень
1. Спеціальна короткострокова підвищення кваліфікації «Інформаційно-аналітична діяльність, інформаційно-аналітичні технології при прийнятті ефективних управлінських рішень в органах прокуратури» денна 30 /
1 кредит ЄКТС
державні службовці категорій „Бˮ та „Вˮ Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері на правах обласних та окружних
2. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Робота в команді» денна 30 /
1 кредит ЄКТС
державні службовці категорій „Бˮ та „Вˮ Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері на правах обласних та окружних
3. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Використання мультимедійної презентації у службовій діяльності» денна 20 / 0,67 кредиту державні службовці категорій „Вˮ Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері на правах обласних та окружних
4. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Лідерство в управлінській діяльності» денна 30 /
1 кредит ЄКТС
державні службовці категорії „Бˮ Офісу Генерального прокурора та обласних прокуратур
5. Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації «Сучасне ділове мовлення та робота з документами в органах прокуратури України» денна 60 /
2 кредити ЄКТС
державні службовці категорій „Бˮ та „Вˮ Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері на правах обласних та окружних (раз на три роки)
Травень
1. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Комунікація і взаємодія» денна 30 /
1 кредит ЄКТС
державні службовці категорії „Бˮ Офісу Генерального прокурора та обласних прокуратур
2. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Виконання на високому рівні поставлених завдань в умовах змін» денна 30 /
1 кредит ЄКТС
державні службовці категорій „Бˮ та „Вˮ Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері на правах обласних та окружних
3. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Інструменти Google в роботі державного службовця. Кібергігієна» денна 30 /
1 кредит ЄКТС
державні службовці категорій „Бˮ та „Вˮ Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері на правах обласних та окружних
4. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Діловодство та культура ділового мовлення» денна 30 /
1 кредит ЄКТС
державні службовці категорій „Бˮ та „Вˮ Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері на правах обласних та окружних
5. Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації  «Державна служба в органах прокуратури в умовах законодавчих змін» денна 60 /
2 кредити ЄКТС
державні службовці категорії „Вˮ Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері на правах обласних та окружних (вперше призначені)
Червень
1. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Вигорання як наслідок професійних стресів  та конфліктів державного службовця» денна 30 /
1 кредит ЄКТС
державні службовці категорій „Бˮ та „Вˮ Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері на правах обласних та окружних
2. Спеціальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Правові засади державної політики у сфері зміни клімату: міжнародні та європейські правові інструменти, зарубіжний досвід та законодавство України» денна 0,27 кредиту ЄКТС державні службовці категорії „Вˮ Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері на правах обласних та окружних
3. Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації «Цифровізація діяльності органів прокуратури: особливості роботи з інструментом  Microsoft Excel» денна 60 /
2 кредити ЄКТС
державні службовці категорій „Бˮ та „Вˮ Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері на правах обласних та окружних (раз на три роки)
4. Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації «Сучасне ділове мовлення та робота з документами в органах прокуратури України» денна 60 /
2 кредити ЄКТС
державні службовці категорій „Бˮ та „Вˮ Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері на правах обласних та окружних (раз на три роки)
5. Спеціальна короткострокова підвищення кваліфікації «Нормативно-правове регулювання державної служби в органах прокуратури» онлайн 30 /
1 кредит ЄКТС
державні службовці категорій „Вˮ Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері на правах обласних та окружних
ІІ півріччя
Липень
1. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Діловодство та культура ділового мовлення» денна 30 /
1 кредит ЄКТС
державні службовці категорій „Бˮ та „Вˮ Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері на правах обласних та окружних
2. Спеціальна короткострокова підвищення кваліфікації «Використання табличного процесора Microsoft Excel у роботі державного службовця органів прокуратури (середній  рівень)» денна 30 /
1 кредит ЄКТС
державні службовці категорій „Бˮ та „Вˮ Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері на правах обласних та окружних
3. Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації «Ефективна професійна діяльність керівника на державній службі в органах прокуратури» денна 60 /
2 кредити ЄКТС
державні службовці категорії „Бˮ Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері на правах обласних та окружних (вперше призначені)
Вересень
1. Спеціальна короткострокова підвищення кваліфікації «Нормативно-правове регулювання державної служби в органах прокуратури» онлайн 30 /
1 кредит ЄКТС
державні службовці категорій „Вˮ Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері на правах обласних та окружних
2. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Робота в команді» денна 30 /
1 кредит ЄКТС
державні службовці категорій „Бˮ та „Вˮ Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері на правах обласних та окружних
3. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Інструменти Google в роботі державного службовця. Кібергігієна» денна 30 /
1 кредит ЄКТС
державні службовці категорій „Бˮ та „Вˮ Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері на правах обласних та окружних
4. Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації «Цифровізація діяльності органів прокуратури: особливості роботи з інструментом  Microsoft Excel» денна 60 /
2 кредити ЄКТС
державні службовці категорій „Бˮ та „Вˮ Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері на правах обласних та окружних (раз на три роки)
5. Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації «Сучасне ділове мовлення та робота з документами в органах прокуратури України» денна 60 /
2 кредити ЄКТС
державні службовці категорій „Бˮ та „Вˮ Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері на правах обласних та окружних (раз на три роки)
Жовтень
1. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Запобігання корупції та забезпечення доброчесності державних службовців в органах прокуратури» онлайн 30 /
1 кредит ЄКТС
державні службовці категорій „Бˮ та „Вˮ Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері на правах обласних та окружних
2.  Спеціальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Організація роботи з розгляду звернень та запитів в органах прокуратури» денна 30 /
1 кредит ЄКТС
державні службовці категорій „Бˮ та „Вˮ Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері на правах обласних та окружних
3. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації  «Державна політика у сферах європейської та євроатлантичної інтеграції України» денна 30 /
1 кредит ЄКТС
державні службовці категорій „Бˮ та „Вˮ Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері на правах обласних та окружних
4. Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації «Цифровізація діяльності органів прокуратури: особливості роботи з інструментом  Microsoft Excel» денна 60 /
2 кредити ЄКТС
державні службовці категорій „Бˮ та „Вˮ Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері на правах обласних та окружних (раз на три роки)
5. Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації «Сучасне ділове мовлення та робота з документами в органах прокуратури України» денна 60 /
2 кредити ЄКТС
державні службовці категорій „Бˮ та „Вˮ Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері на правах обласних та окружних (раз на три роки)
Листопад
1. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Діловодство та культура ділового мовлення» денна 30 /
1 кредит ЄКТС
державні службовці категорій „Бˮ та „Вˮ Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері на правах обласних та окружних
2. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Інформаційна безпека» онлайн 10 /
0,33 кредиту ЄКТС
державні службовці категорій „Бˮ та „Вˮ Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері на правах обласних та окружних
3. Спеціальна короткострокова підвищення кваліфікації «Нормативно-правове регулювання державної служби в органах прокуратури» онлайн 30 /
1 кредит ЄКТС
державні службовці категорій „Вˮ Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері на правах обласних та окружних
4. Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації «Цифровізація діяльності органів прокуратури: особливості роботи з інструментом  Microsoft Excel» денна 60 /
2 кредити ЄКТС
державні службовці категорій „Бˮ та „Вˮ Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері на правах обласних та окружних (раз на три роки)
5. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Виконання на високому рівні поставлених завдань в умовах змін» денна 30 /
1 кредит ЄКТС
державні службовці категорій „Бˮ та „Вˮ Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері на правах обласних та окружних
Грудень
1. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Запобігання корупції та забезпечення доброчесності державних службовців в органах прокуратури» онлайн 30 /
1 кредит ЄКТС
державні службовці категорій „Бˮ та „Вˮ Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері на правах обласних та окружних
2. Спеціальна короткострокова підвищення кваліфікації «Нормативно-правове регулювання державної служби в органах прокуратури» онлайн 30 /
1 кредит ЄКТС
державні службовці категорій „Вˮ Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері на правах обласних та окружних