Тренінговий курс «Представництво прокурором інтересів держави в суді у сфері земельних відносин»

Представництво інтересів держави в суді
Тренінговий курс
«Представництво прокурором інтересів держави в суді у сфері земельних відносин»
!
Тренінговий курс розроблено для прокурорів обласних та окружних прокуратур.
День 1
Тренінг «Загальні питання
представництва прокурором
інтересів держави в суді
у сфері земельних відносин»

День 2
Тренінг «Особливості захисту
в суді порушених інтересів
держави на землі певних
категорій, обрання способів
захисту»

День 3
Тренінг «Позов, участь,
ініціювання перегляду
та виконання судових рішень
у сфері земельних відносин»
Форма навчання: очна
Тривалість: 3 дні
Кількість балів: 30
Місце проведення:
м. Київ, вул. Юрія Іллєнка,81-б
Дати навчання Граничний термін реєстрації
22–24.02 28.01
Тренінговий курс спрямовано на:
  • розвиток та удосконалення компетенцій прокурора з представництва інтересів держави в суді у сфері земельних відносин;
  • з’ясування підстав для застосування представницьких повноважень у сфері земельних відносин;
  • удосконалення навичок якісного обґрунтування позовних вимог;
  • визначення джерел отримання інформації, дотримання прокурором вимог процесуального законодавства щодо форми та змісту позову;
  • ознайомлення з особливостями виконання рiшень судів як кiнцевою стадiєю захисту прокурором порушених iнтересiв держави;
  • вивчення проблем, пов’язаних із взаємодією з органами державної виконавчої служби.
!Зміст та обсяг тренінгового курсу можуть корегуватися.