Мовний іміджмейкинг прокурора

Тренінговий курс «Мовний іміджмейкинг прокурора» відбувся у стінах Тренігового центру прокурорів України з 1 по 3 листопада 2021 року.
Завершився тренінговий курс, учасники якого мали змогу удосконалити навички з іміджевої мовної комунікації, усвідомити її цінності, оволодіти інструментами мовного іміджмейкингу й опанувати навички діагностики та корекції мовного іміджу.

Тренери тренінгового курсу – експерти з питань комунікації та мовних питань Світлана Бронікова й Раїса Ленда, модератор – Світлана Штанько, консультант аналітичного відділу підготовки прокурорів Тренінгового центру прокурорів України, експерт з мовних питань.

День перший – початок. Тренінг «Сутність, формування та функціонування іміджу як соціального феномену».
Учасники розглядали такі поняття, як «імідж», «репутація», «авторитет», «стереотип», «бренд», щоби усвідомити їхню сутність і коректно вживати у власному мовленні, з’ясовують головні чинники, які впливають на формування іміджу прокурора, ознайомились із лінгвістичним інструментарієм іміджмейкингу (міф, символ, метафора) та специфікою такого джерела інформації про персону, як зовнішній вигляд, відпрацьовують навички самопрезентації.
У цьому їм допомогла Раїса Ленда – доцент кафедри управління інформаційною політикою Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат філологічних наук, доцент.

Тренінг «Стратегії і тактики іміджевої мовної комунікації»
Учасники відпрацьовували питання щодо тактики і стратегії в побудові комунікацій разом із тренером Світланою Броніковою – професором Національного університету «Києво-Могилянська академія», кандидатом філологічних наук, доктором наук з державного управління, професором, засновником Школи самознавства.

Тренінг «Корекція вербального іміджу прокурора»
Учасники ознайомились із профілем ідеального іміджу прокурора, моделлю Світлани Бронікової «Комунікативна особистість», структурою самодіагностики, практикою оволодіння техніками писемного / усного оформлення думки, опановують практики іміджевого менеджменту та набувають навички самоорганізації щодо розвитку себе як мовної особистості.

 

Нефьодова Дар'я